ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ค้นหา

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 3,328 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cast about phrv. ค้นหา Syn. beat about Related. คิดหา ,มองหา cast round phrv. ค้นหา Syn. beat about Related. คิดหา ,มองหา cast around phrv. ค้นหา Syn. beat about Related. คิดหา ,มองหา,พยายามหา comb out phrv. ค้นหา Syn. comb through feel about phrv. ค้นหา Related. พยายามหา ferret about phrv. ค้นหา Related. รื้อค้น ferret around phrv. ค้นหา Related. รื้อค้น detect vt. ค้นหา Syn. ascertain,find out,hear,learn Related. ตรวจสอบ,สืบหา,ตรวจจับ,สืบค้น fish vi. ค้นหา Syn. search Related. ล้วง,ค้น forage vi. ค้นหา Syn. search,explore,rummage get of phrv. ค้นหา Syn. lay of ,lay on Related. หา,หาให้พบ go through phrv. ค้นหา Syn. go over,look over Related. ตรวจค้น grope after phrv. ค้นหา grope for phrv. ค้นหา root about phrv. ค้นหา turn over phrv. ค้นหา winkle out phrv. ค้นหา hunt out phrv. ค้นหา Related. ตามหา hunt through phrv. ค้นหา Related. ค้น hunt up phrv. ค้นหา Related. ค้น hunt vt. ค้นหา Related. ติดตาม in quest of idm. ค้นหา Related. ตามหา look around phrv. ค้นหา Syn. look round look vi. ค้นหา Syn. search Related. มองหา look for phrv. ค้นหา Syn. seek,search for Related. หา look up phrv. ค้นหา Syn. find,search for Related. หา,ค้นดู prospect vt. ค้นหา Related. สำรวจ prospect for phrv. ค้นหา Related. สำรวจ (โดยเฉพาะใต้ดิน) quest vi. ค้นหา Related. สืบเสาะ,สำรวจ quest vt. ค้นหา Related. สืบเสาะ,สำรวจ rake over phrv. ค้นหา Syn. rake through Related. เสาะหา rake through phrv. ค้นหา Syn. rake over Related. เสาะหา root out phrv. ค้นหา Syn. dredge up,rake out root up phrv. ค้นหา Syn. rake out,rake up rout out idm. ค้นหา Syn. dredge up,rake out Related. คุ้ยหา rout up idm. ค้นหา Syn. dredge up,rake out Related. คุ้ยหา search vt. ค้นหา Syn. look,examine,inspect,seek,hunt Related. สืบเสาะ,ตรวจหา ,ตรวจค้น ,ตรวจสอบ,มองหา search vi. ค้นหา Related. สืบเสาะ,ตรวจหา ,ตรวจค้น ,ตรวจสอบ,มองหา seek vt. ค้นหา Syn. search,look for,attempt Related. ค้น,เสาะหา,แสวงหา,สำรวจ,มุ่งค้นหา scour for phrv. ค้นหา Related. เฝ้าค้นหา ,เที่ยวค้นหาจนที่สุด search after phrv. ค้นหา Syn. look for,quest for Related. มองหา search for phrv. ค้นหา Syn. look for,quest for Related. มองหา search out phrv. ค้นหา Syn. seek out search through phrv. ค้นหา Related. ค้น,หา sift through phrv. ค้นหา Related. มองหา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้นหา v. search for Syn. หา,ตรวจหา ,เสาะหา Related. seek for,explore,look through,look for,dig for,find Sample: ตำรวจค้นหาหลักฐานเพื่อนำมาประกอบการตัดสินคดี
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
face fact factory fail fair fall FALSE family famous far farm fast fat father fear federal feed feel female fence fertile fetus few field fierce fight fill film final financial find fine fingers finish fire fireworks firm first fish fission fit fix flag flat flee float flood floor flow flower fluid fly fog follow food foot foot for force foreign forest forget forgive form former forward free freedom freeze fresh friend frighten from front fruit fuel full fun funeral fusion future

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร