ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ตัดออก

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 1,459 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chip vt. ตัดออก Related. ตัด chop off vt. ตัดออก Syn. cut off,lop off clip n. ตัดออก Syn. snip,trim chop back phrv. ตัดออก Related. โค่น,หั่น,ฟัน clip out phrv. ตัดออก Syn. cut out Related. ตัดทอนออก cut off phrv. ตัดออก Syn. slice off,snip off,strike off,swish off cut out phrv. ตัดออก Syn. clip out dock off phrv. ตัดออก Related. หักออกจาก edit out phrv. ตัดออก delete vt. ตัดออก Syn. cancel,brushoff Related. ลบทิ้ง,ลบออก ,เอาออก Ant. include disconnect vi. ตัดออก Syn. divide,part Related. แยกจากกัน ,แบ่งแยก Ant. unite,connect excise vt. ตัดออก Related. ผ่าตัดเอาออก lop away phrv. ตัดออก Syn. lop off lop off phrv. ตัดออก Syn. lop away prune vi. ตัดออก Syn. clip,lop Related. เล็ม,ขลิบ ,ตัดแต่ง,ลิด prune vt. ตัดออก Syn. clip,lop Related. เล็ม,ขลิบ ,ตัดแต่ง,ลิด pare down phrv. ตัดออก Related. เฉือนออก ,ปอกออก shear away phrv. ตัดออก Syn. sheer off Related. เล็มออก ,ฟันออก shear off phrv. ตัดออก Syn. shear away Related. เล็มออก ,ฟันออก slice off phrv. ตัดออก Syn. cut off,snip off Related. เฉือนออก ,หั่นออก snip off phrv. ตัดออก Syn. cut off,slice off,strike off,swish off Related. เล็มออก ,ขริบ strike off phrv. ตัดออก Related. เด็ดออก swish off phrv. ตัดออก Syn. cut off Related. ริด ,เด็ดออก take out phrv. ตัดออก Related. ออก ,ตัดทอน whittle down phrv. ตัดออก Syn. whittle away Related. เฉือนออก ,เหลาออก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดออก v. eliminate Syn. เอาออก Def. ทำให้น้อยลงหรือให้หมดไป Ant. เพิ่มเข้ามา ,เพิ่มมา ,เพิ่ม ,เพิ่มเติม Sample: เนื้อที่งอกออกมานี้ คุณต้องตัดออกเพราะมันเป็นเนื้อร้าย
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร