ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

care

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 19,206 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
care n. การดูแล Syn. charge,protection Related. การปกป้อง care n. ความระมัดระวัง Syn. carefulness,watchfulness care n. ความห่วงใย Syn. concern,close attention care vi. ดูแล Related. ปกป้อง care vt. ห่วงใย Syn. concern care vi. ห่วงใย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาทร n. care Syn. ความเอื้อเฟื้อ,ความเอาใจใส่,ความพะวง ,ความเป็นห่วงเป็นใย Related. concern,regard,thoughtfulness ,consideration,respect Ant. ความเห็นแก่ตัว Sample: พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องแก่บุตร เอาใจใส่บุตรด้วยความอาทรในทุกเรื่อง อาทร v. care Syn. พะวง,นำพา,เอาใจใส่ ,เป็นห่วงเป็นใย ,เอื้อเฟื้อ ,เอื้ออาทร Related. be concerned ,help,aid Ant. เห็นแก่ตัว Sample: เราพากันเที่ยวเปะปะขึ้นไปทางภาคเหนือกันอย่างสบายๆ ไม่อาทรกับทั้งเวลาจุดหมายปลายทาง แคร์ v. care Syn. สนใจ ,เอาใจใส่ ,ห่วงใย,ใส่ใจ Related. be concerned ,be interested ,be worried Ant. ละเลย,ปล่อยปละละเลย Sample: คนมีความสุขมักไม่แคร์ความทุกข์ของคนอื่น อินังขังขอบ v. care Syn. อินัง,เอาใจใส่ ,ดูแล ,เหลียวแล,สนใจ Related. pay attention to,be concerned with Sample: เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน อินัง v. care Syn. อินังขังขอบ,เอาใจใส่ ,เหลียวแล,สนใจ Related. pay attention to,be concerned with ทำนุบำรุง v. care Syn. ธำรงรักษา ,บำรุงรักษา,ธำรง,คงไว้,บำรุง,อุดหนุน Related. keep up,maintain,preserve Def. เอาใจใส่ดูแลเลี้ยงดู Ant. ละเลย,ทำลาย,ไม่เอาใจใส่ Sample: พระองค์ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมีความมั่นคงทุกด้าน การเฝ้าดู n. care Syn. การดูแล ,การเอาใจใส่ Related. attention,mindfulness ,taking care of ,responsibility,solicitude ความดูแล n. care Syn. ความควบคุม ,การปกครอง,การควบคุมดูแล Related. control,solicitude Sample: ผู้ผลิตต่างๆ รวมตัวกันเป็นทรัสและอยู่ภายใต้ความดูแลของทรัสตี อนาทร v. care Related. be concerned ,worry Def. เป็นทุกข์เป็นร้อน, ร้อนอกร้อนใจ, เป็นกังวล Sample: เขาไม่อนาทรร้อนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
care to like Sample: Jim told Laura that he cared for her and would like to see her again. care to protect Sample: His mother told him to take care of his younger brother. care to feel worry or interest Sample: Would you care if I borrowed your car
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร