ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

charge

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 20,600 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
charge vt. กล่าวหา Syn. accuse,impute Related. กล่าวโทษ,ใส่ความ charge n. ข้อกล่าวหา Syn. aaccusation Related. คำกล่าวหา charge n. ความดูแล Syn. custody,care,responsibility,duty Related. หน้าที่ ,สิ่งที่ต้องรับผิดชอบ charge n. ค่าใช้จ่าย Syn. expense charge n. ค่าธรรมเนียม Syn. fee,price charge n. คำสั่ง Syn. command,order Related. คำชี้แจง charge vi. จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี Related. จ่ายเงินโดยใช้บัตรเครดิต charge vt. โจมตี Syn. bear down,attack,assault Related. จู่โจม charge vi. ชำระเงิน Syn. bill charge n. ตราประจำบนโล่ Related. ตรา charge vt. เต็มไปด้วย Syn. suffuse Related. มากไปด้วย ,ปกคลุมด้วย charge vt. แต่งตั้ง Syn. appoint charge vt. ทำให้รับหน้าที่ Related. ทำให้แบกรับภาระหน้าที่ ,มอบหมายให้ charge vt. บรรจุ (กระสุน) Syn. load,fill charge n. ใบแจ้งหนี้ Related. ใบเรียกเก็บเงิน charge n. ประจุไฟฟ้า Related. ขั้วไฟฟ้า charge vt. ประทับตรา Related. ติดตรา charge vt. ผัดหนี้ Syn. defer Related. ติดเงินไว้ก่อน ,ติดหนี้ charge n. ผู้ที่อยู่ในความดูแล Related. คนที่อยู่ในความดูแล charge vt. ฟ้อง Related. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี charge n. ภาระ Syn. burden Related. ความรับผิดชอบ charge vt. มอบ Related. ส่งมอบ charge vt. ยืม (หนังสือ) Syn. borrow Related. ยืมหนังสือจากห้องสมุด charge vt. รับภาระ charge vt. เรียกเก็บ charge vt. เรียกเก็บเงิน Syn. bill Related. เรียบเก็บค่าใช้จ่าย charge vt. ลงบันทึกการยืม Related. ลงบันทึกการยืมหนังสือ (จากห้องสมุด) charge vt. ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล charge vt. สั่ง Syn. direct,command Related. สั่งให้ charge vt. อัดแน่นอยู่ในใจ Related. อัดแน่น ,อัดอยู่ในจิตใจ charge vt. อัดไฟ Syn. load,fill up Related. ชาร์จไฟ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจุ n. charge Syn. ประจุไฟฟ้า Related. electric charge Def. อนุภาคที่แสดงอำนาจไฟฟ้าซึ่งได้แก่ โปรตอน และอิเล็กตรอน วัตถุใดที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจำนวนอิเล็กตรอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าบวก แต่ถ้ามีจำนวนอิเล็กตรอนมากกว่าจำนวนโปรตอน ก็กำหนดว่าวัตถุนั้นมีประจุไฟฟ้าลบ Sample: โดยปกติปรมาณูของออกซิเจนมีอิเล็กตรอน 16 ตัวโคจรโดยรอบและมีประจุลบสมดุลกับประจุบวกจำนวนเท่ากัน คำกล่าวหา n. charge Related. accusation,complaint Sample: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง ค่าธรรมเนียม n. charge Syn. ค่าบำรุง Related. fee,due,duty Def. ค่าบริการที่เรียกเก็บตามกฎหมาย Sample: ธนาคารพาณิชย์ให้บริการเพื่อประโยชน์ของลูกค้า โดยลูกค้าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมสำหรับบริการบางอย่างหรือไม่เสียเลยก็ได้ ฟ้อง v. charge Syn. ฟ้องร้อง Related. sue,prosecute Def. กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา Sample: อัยการเตรียมฟ้องหล่อนและทายาทในข้อหาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ข้อหา อธิกรณ์ n. charge Syn. ข้อหา,เหตุ,โทษ,คดี Related. allegation,case,matter,affair,cause
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
charge "to accuse someone of something ,usually a crime" Sample: She was charged with stealing a car. charge a statement in which someone is accused of something Sample: The charge was false.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร