ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

follow

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 23,171 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow vt. ตาม Syn. come after,supersede Related. เดินตาม,ติดตาม,เจริญรอยตาม,ตามอย่าง Ant. percede follow vt. ไล่ตาม Syn. pursue,chase,track Related. ติดตาม,ตามหลัง Ant. flee follow vt. ปฏิบัติตาม Syn. obey,conform,observe Related. เชื่อฟัง ,ทำตาม Ant. disregard follow n. การติดตาม Related. การติดตามผล ,การไล่ตาม follow vt. สนใจติดตาม (เรื่อง ,ข่าวสาร) Syn. be interested in ,keep abreast of follow vt. เข้าใจ (คำอธิบาย ,ความหมาย) Syn. understand,catch on,appreciate follow vi. เป็นผลมาจาก Syn. result,develop,spring follow vt. เลียนแบบ Syn. copy,imitate Related. เอาอย่าง,พยายามทำให้เหมือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะกด v. follow Related. spy on,track,trail,shadow Def. ตามไปติดๆ โดยไม่ให้รู้ตัว Sample: หน่วยข่าวกรองหลายหน่วยส่งคนสะกดรอยตามเขาอย่างไม่คลาดสายตา ไล่หลัง v. follow Syn. ตามหลัง Related. run after,chase,hunt Def. ตามกันมา Sample: เขาวิ่งหน้าตั้งเพราะสุนัขกำลังไล่หลังเขามาติดๆ ตามหลัง v. follow Related. come (/go) after ,tag along behind somebody Def. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน Sample: ความเจริญทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงตามหลังต่างประเทศอยู่มาก ตาม v. follow Related. pursue,come after,go after Def. ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน Sample: คุณขับนำไปก่อน แล้วผมจะตามไปติดๆ ติดตาม v. follow Syn. ติดสอยห้อยตาม,ตาม Related. be in company with ,accompany,come after,go after,pursue Def. ตามไปด้วยหรือตามมาด้วยทุกที่ Ant. แยกจากกัน Sample: ตอนเด็กๆ เขาติดตามพ่อแม่ไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ติดสอยห้อยตาม v. follow Syn. ติดตาม Related. tail after someone ,accompany,stick close (to someone) ,attach Def. คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย Ant. หลีกหนี Sample: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน ถือตาม v. follow Syn. ทำตาม Related. copy,imitate Sample: การนำพวงหรีดไปเคารพศพเป็นธรรมเนียมที่คนไทยถือตามคนตะวันตก เจริญรอย v. follow Syn. เจริญรอยตาม Def. ปฏิบัติตาม, ประพฤติตาม Sample: การดำเนินชีวิตของผู้คนแต่ละหมู่เหล่าต่างดำเนินชีวิตโดยเจริญรอยตามแบบแผนของสังคมของตน เจริญรอย v. follow Syn. ปฏิบัติตาม,ประพฤติตาม Related. observe the precepts ,behave,track,trace Sample: พลเมืองไทยหลายท่านเจริญรอยตามพระพุทธปฏิปทานี้ ทำต่อ v. follow Syn. ดำเนินต่อ ,สืบต่อ,สานต่อ,ทำให้ตลอด ,สืบทอด Def. ทำให้ลุล่วงไป Sample: งานที่ยังค้างอยู่นั้น เจ้านายให้เขาทำต่อให้เสร็จ ตาม adv. follow Syn. ทำตาม Related. same as ,exactly,precisely Def. อย่างเป็นการเลียนแบบหรือเอาอย่าง Sample: เธอจะสั่งตามฉันทำไม อยากกินอะไรก็สั่งเองสิ ตามน้ำ adv. follow Def. ปฏิบัติตาม, ไม่ขัดกับพฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่ Sample: ที่จริงเขาไม่ต้องการรับเงินใต้โต๊ะแต่เขาต้องทำตามน้ำเหมือนเพื่อนคนอื่น ปฏิบัติตาม v. follow Syn. ประพฤติตาม,ทำตาม,เจริญรอยตาม Related. observe the precepts ,behave,track,trace Ant. ฝ่าฝืน Sample: คุณจงวางแผนกลยุทธ์ในการทำสำรองข้อมูล รวมทั้งกำหนดวิธีการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับ ประพฤติตาม v. follow Syn. ปฏิบัติตาม,ทำตาม,เจริญรอยตาม Related. observe the precepts ,behave,track,trace Ant. ฝ่าฝืน Sample: นี่ถ้าไม่มีเหตุอื่นบังคับก็เห็นจะไม่มีใครประพฤติตาม
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
follow to come or go after Sample: He asked us to follow him to his house. follow to accept the rule or power of Sample: He follows the teachings of the Roman Catholic Church. follow to obey Sample: The official said he followed the orders of the President's lawyer.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
face fact factory fail fair fall FALSE family famous far farm fast fat father fear federal feed feel female fence fertile fetus few field fierce fight fill film final financial find fine fingers finish fire fireworks firm first fish fission fit fix flag flat flee float flood floor flow flower fluid fly fog follow food foot foot for force foreign forest forget forgive form former forward free freedom freeze fresh friend frighten from front fruit fuel full fun funeral fusion future

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร