ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

free

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 15,078 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
free adj. ซึ่งเป็นอิสระ Related. โดยเสรี ,ไม่มีข้อจำกัด free vt. ปลดปล่อย Syn. discharge,liberate,release Related. ปล่อย,ทำให้เป็นอิสระ Ant. confine free vt. ขจัด Related. กำจัด,ปลดเปลื้อง free vt. ทำให้ปลอดจากสิ่งกีดขวาง Related. ทำให้มีสิทธิเสรีภาพ free adj. แจกฟรี Related. ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า free adv. อย่างให้เปล่า Related. อย่างไม่ต้องเสียเงิน ,อย่างไม่คิดมูลค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสรี adj. free Syn. อิสระ Related. independent,liberated ,loose Def. ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น Sample: นับวันการแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรีจะทวีความรุนแรงมาก อิสระ adj. free Related. independent,liberal Def. เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว Sample: อังกฤษจัดตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเมื่อพ.ศ.2442 พิโมกข์ v. free Syn. พิโมกษ์,หลุดพ้น Def. เปลื้อง, พ้น, หลุดออกไป ฟรี adj. free Def. ที่ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ Sample: ฉันว่างานฟรีแบบนี้คงไม่มีใครเต็มใจมาช่วยเท่าไหร่หรอก ฟรี adv. free Def. ไม่เสียมูลค่าหรือไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ Sample: คอมพิวเตอร์ชุมชนเปิดสอนคอมพิวเตอร์ โดยให้ผู้พิการเรียนฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลย ว่างเว้น v. free Syn. งด,เว้น,หยุด Related. cease,abstain,refrain,stop,quit Sample: เธอว่างเว้นจากเวทีประกวดมานาน 2 ปีเต็ม ปลดปล่อย v. free Syn. ให้ความเป็นไท ,ปลดเปลื้อง,ให้เป็นอิสระ ,ปล่อย,ปลด,ให้เสรีภาพ Related. release,liberate,set free,emancipate Def. ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด Sample: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว ไท n. free Syn. อิสระ,ความเป็นอิสระ Related. independent
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
free to release Sample: He was freed at the end of the trial. free not controlled by another or by outside forces Sample: "For the first time, she felt free as a bird. " free not in prison Sample: He was a free man after being found not guilty. free independent Sample: The United States is a free nation. free not limited by rules Sample: "After his final day of studies, he was free from all the rules of school. " free without cost Sample: The prize she won was a free ride in an airplane.
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
independent free Sample: He was an independent thinker.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
face fact factory fail fair fall FALSE family famous far farm fast fat father fear federal feed feel female fence fertile fetus few field fierce fight fill film final financial find fine fingers finish fire fireworks firm first fish fission fit fix flag flat flee float flood floor flow flower fluid fly fog follow food foot foot for force foreign forest forget forgive form former forward free freedom freeze fresh friend frighten from front fruit fuel full fun funeral fusion future

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร