ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

help

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,988 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
help n. การช่วย Related. การช่วยเหลือ ,การเกื้อกูล,การส่งเสริม ,การสนับสนุน help n. คนที่ช่วยเหลือ Related. สิ่งที่ช่วยเหลือ help vt. ช่วย Syn. aid,assist,succor Related. ช่วยเหลือ,ให้ความช่วยเหลือ ,จุนเจือ,เกื้อกูล,ส่งเสริม,สงเคราะห์ Ant. hinder,hold back,obstruct help vi. ช่วย Syn. aid,assist Related. ช่วยเหลือ,ให้ความช่วยเหลือ ,จุนเจือ,เกื้อกูล,ส่งเสริม,สงเคราะห์ Ant. hinder,hold back help vt. เสิร์ฟ (อาหาร) Related. บริการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื้ออารี v. help Syn. มีน้ำใจ,เอื้ออาทร,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ,เอื้อเฟื้อ Related. aid,do (one) a favor Sample: คนท้องถิ่นบางคนได้แสดงน้ำใจที่จะเอื้ออารีผมในเรื่องที่พักและอาหารการกิน เกื้อ v. help Syn. เกื้อหนุน,หนุน Related. lend a hand ,support,aid,assist,promote,favor Sample: เพราะเป็นคนทันสมัยทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบันเกื้อให้ไกรสร พรหมวิหารกุมอำนาจการเมืองไว้อย่างเหนียวแน่น เกื้อกูล v. help Syn. เกื้อหนุน,ช่วยเหลือ,เกื้อกูล,ช่วยเหลือเกื้อกูล Related. assist,lend a hand ,support,patronize,aid Sample: ทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ ตามหน้าที่ให้สอดคล้อง และเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติ เครื่องช่วย n. help Class. เครื่อง Related. aid,succor,supporter Sample: ชาวประมงอาศัยกำลังของลมเป็นเครื่องช่วยในการเล่นเรือเข้าหรือออกจากฝั่ง พะยุพยุง v. help Related. support,assist Def. ช่วยกัน Sample: เพื่อนๆ พะยุงพยุงหิ้วปีกเธอเข้ามาในบ้าน โปรด v. help Syn. ช่วย,คุ้มครอง,บรรเทา,เมตตา ,กรุณา,สงเคราะห์ Related. assist,aid,relieve Sample: แม่เกลียดคนที่เอาแต่นั่งรอให้พระมาโปรด อุปการ v. help Syn. ช่วยเหลือเกื้อกูล ,อุดหนุน Related. assist,aid ช่วย v. help Syn. ช่วยเหลือ Related. aid,assist,co-operate ช่วยเหลือ v. help Syn. สงเคราะห์,อนุเคราะห์ Related. aid,assist ช่วยเหลือเจือจาน v. help Related. assist,support ร่วมมือร่วมใจ v. help Syn. ร่วมแรงร่วมใจ Related. take part ,participate Def. มีส่วนร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Sample: หากสมาชิกในครอบครัวร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหา ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปในที่สุด อนุกูล v. help Syn. เกื้อกูล,สงเคราะห์,สนับสนุน,อุปถัมภ์,ส่งเสริม Related. support,aid,back up,assist,succor,relieve,befriend Sample: โปรดช่วยกันอนุกูลเด็กกำพร้าและคนพิการ อนุเคราะห์ v. help Syn. ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,เอื้อเฟื้อ ,สนับสนุน Related. assist,aid,favor,do a good turn Sample: เขามีสปอนเซอร์รายใหญ่อนุเคราะห์เรื่องเครื่องแต่งกาย
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
help to give support Sample: The company helped him to complete his university studies. help to assist Sample: He helped her to put on her coat. help to make easier Sample: Will you help me prepare for the test tomorrow? help support Sample: She needs your help to succeed. help aid Sample: What kind of help can you provide for the refugees?
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
hair half halt hand hang happen happy hard harm harvest hat hate have he head headquarters heal health hear heart heat heavy helicopter helium help hepatitis here hero hide high hijack hill history hit hold hole holiday holy home honest honor hope horrible horse hospital hostage hostile hot hotel hour house how however huge human humor hunger hunt hurry hurt husband hydrogen

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร