ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

indicate

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,139 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indicate vt. ชี้ทาง Syn. point,point to ,predict Related. บอกทาง ,บ่งบอก,ชี้ให้เห็น indicate vt. แสดง Syn. show Related. ให้สัญญาณของ ,บ่งบอกถึง,ระบุ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่อแสดง v. indicate Syn. ส่อแวว Related. show,imply,denote,point to ,reveal,signify Sample: กิริยาของเขาส่อแสดงไปในทางทุจริต ฟ้อง v. indicate Related. show,inform Def. แสดงให้รู้ Sample: ผลงานที่ผ่านมาในรอบปีฟ้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรมตำรวจที่ตกต่ำลง บ่ง v. indicate Syn. ชี้,บอก,แสดง,ระบุ Related. point out,show,point to Sample: มดแดงไม่ใช่มดดำเพราะมันมีรูปร่างและลักษณะปรากฏเด่นบ่งให้เห็นว่าไม่เหมือนกัน บ่งชัด v. indicate Syn. ชี้ชัด,ระบุชัด Related. reveal,point out,point to ,show Sample: ยังไม่มีหลักฐานบ่งชัดว่าคลื่นแม่เหล็กจากจอภาพเป็นภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้ บ่งชี้ v. indicate Syn. ชี้,ระบุ Related. point out,show,point to ,specify Def. ชี้ให้เห็นชัด Sample: ผู้วิจัยไม่อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอัตราการแท้งลูกเพิ่มสูงขึ้น บ่งบอก v. indicate Syn. ชี้,แสดง Related. point to ,show,tell Sample: การแต่งกายบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคน ชี้ v. indicate Syn. แสดง,บอก,หมาย,บ่ง Related. mark,show,direct Sample: เครื่องหมายจราจรนี้ชี้ว่าจะมีโค้งอันตรายอยู่ข้างหน้า ชี้ให้เห็น v. indicate Syn. ส่อ ,บ่งบอก,บ่งชี้,แสดง,ชี้ Related. point out,show Sample: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการเกิดทั้งสองปีชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อย บอก v. indicate Syn. บ่งบอก Related. point to ,point towards,foreshadow,be a sign of Def. บ่งให้รู้ Sample: เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแน่แน่เลย แสดง v. indicate Syn. บ่งบอก Related. mark,show,direct Def. บอกข้อความให้รู้, ทำให้ปรากฏออกมา Sample: ความหิวมีส่วนให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมได้กว้างขวางมาก ส่อเค้า v. indicate Syn. ส่อแวว Related. betoken,presage,point to Sample: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง ส่อเค้า v. indicate Syn. ส่อแวว Related. betoken,point to ,presage Sample: ตลาดผงซักฟอกสูตรมาตรฐานส่อเค้ารบกันดุเดือดเลือดพล่านอีกครั้ง แสดงให้เห็น v. indicate Syn. ชี้ให้เห็น,บอกให้เห็น ,บ่งบอกถึง Related. show,signify,symbolize,name,point,designate Sample: พระองค์ทรงงานพระราชนิพนธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรม
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
I ice idea identify if illegal image imagine immediate import important improve in incident incite include increase independent individual industry infect inflation influence influenza inform information inject injure innocent insane insect inspect instead instrument insult intelligence intelligent intense interest interfere international intervene intestines invade invent invest investigate invite involve iodine iron iron island issue it

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร