ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

join

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 16,625 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
join vt. เข้าร่วม Syn. unite,combine Related. ร่วมวง,สมทบ,ร่วม join vt. เข้าร่วมเป็นสมาชิก join vt. เชื่อม Syn. connect,link,cement Related. ต่อ,โยง,ประสาน Ant. separate,divide join vt. รวมเข้าด้วยกัน (ถนน ,แม่น้ำ) Related. บรรจบกัน join n. รอยต่อ Syn. joint,connection Related. รอยเชื่อม ,ข้อต่อ join phrv. มีส่วนร่วม Syn. take part in,participate Related. ประสมโรง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่วมวง v. join Syn. ร่วมกลุ่ม Related. unite,combine Def. ทำกิจกรรมต่างๆ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน Ant. แยกวง Sample: ในที่สุดเขาก็สามารถดึงผู้มีความสามารถด้านนี้มาร่วมวงกับเราได้ สนธิ v. join สมทบ v. join Syn. รวมเข้าด้วยกัน ,ร่วมกัน Related. associate เข้าพวก v. join Syn. เข้ากลุ่ม Related. enlist Def. รวมเป็นพวก Sample: พวกพ่อค้ามักไปเข้าพวกกับชนชั้นนำในประเทศเพื่อเอาเปรียบคนยากจน เข้าร่วม v. join Syn. ร่วม Related. participate,attend,cooperate Def. มีส่วนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย Ant. แยกตัว Sample: นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครูของมหาวิทยาลัย พัว v. join Related. link,connect Def. ติดกัน ผสมโรง v. join Related. take part Def. ร่วมกระทำด้วย Sample: เขาผสมโรงไปกับเราด้วย ต่อ v. join Syn. เชื่อม ,ติดตั้ง Related. connect,link,attach,combine,cohere Def. ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน Sample: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว ประกับ v. join Syn. ประกบ,ทาบกัน ,แทบกัน Related. brace,splice Def. ประกอบเข้าทั้ง 2 ข้างเพื่อให้แน่น Ant. แยกกัน Sample: เขาประกับเสาไว้แน่นหนา ประสาน v. join Syn. เชื่อม ,ต่อ,ผสาน Related. link,connect,weld,cement,solder,unite,attach,fasten Def. ทำให้เข้ากันสนิท Sample: ลูกเป็นคนประสานรอยร้าวของพ่อและแม่ ประสมโรง v. join Related. amalgamate,combine Def. เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
join to put together or come together Sample: I can join the two broken parts together. join to become part of or a member of Sample: We invited her to join our study group.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
jail jewel job join joint joke judge jump june Jupiter jury just

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร