ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

lack

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 79 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lack vt. ขาด Related. ไร้,ปราศจาก,ไม่มี,มีไม่พอ lack n. ความขาดแคลน Syn. scantness,deficiency Related. ความไม่พอเพียง ,ความไม่เพียงพอ Ant. abundance,surplus lack vi. ต้องการ Syn. want,require
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้ v. lack Syn. ขัดสน,ไม่มี,ปราศจาก Related. be devoid of ,be without Ant. มี Sample: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ ขัดสน v. lack Syn. ขาดแคลน,อัตคัด,ยากลำบาก Related. be short ,be scanty Def. มีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือยากไร้ Sample: หากคุณเกิดขัดสนขึ้นมา ฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ ขาดเหลือ v. lack Syn. ขาด,ขาดแคลน Related. be short of Def. ไม่มีเพียงพอหรือยังขาดอยู่ Ant. เกิน Sample: ถ้าครอบครัวคุณขาดเหลืออะไร บอกพวกเราได้เสมอ คงขาด v. lack Syn. ยังขาด Related. be deficient Def. มีไม่เพียงพอกับความต้องการ Sample: ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตคงขาดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว ความแร้นแค้น n. lack Syn. ความยากแค้น,ความขาดแคลน Related. shortage,deficiency Ant. ความร่ำรวย,ความรวย Sample: ความแร้นแค้นทำให้เด็กๆ อดตายหรือป่วยตายมากมาย ความขาดแคลน n. lack Syn. ความขัดสน ,ความอัตคัด Related. shortage,deficiency Ant. ความอุดมสมบูรณ์ Sample: ชาวนาต้องพบกับความขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งอยู่เสมอ
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
lack to be without Sample: The farmhouse lacked heat and electricity. lack "the condition of needing ,wanting or not having" Sample: The lack of rain caused the crops to fail.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร