ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

lie

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 19,318 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lie n. การหลอกลวง Syn. imposture Related. การพูดโกหก lie vi. โกหก Syn. tell a lie ,misspeak Related. พูดเท็จ,พูดไม่จริง,พูดโกหก lie n. คำโกหก Syn. falsification ,prevarication Related. คำกล่าวเท็จ ,คำเท็จ Ant. truth lie vt. ได้รับผลโดยการโกหก lie vi. หลอกหลวง Syn. deceive Related. หลอก lie vi. ตั้งอยู่ Syn. be located Related. จอดอยู่ ,อยู่กับที่,อยู่ lie n. ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ Syn. place,location,site Related. การตั้งอยู่ ,การวางอยู่ ,การวาง lie n. ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์ lie vi. ถูกฝังอยู่ Syn. be buried ,entombed lie n. ที่ซ่อน (ของสัตว์) lie vi. นอน Syn. rest,recline Related. เอนลง ,หมอบ,เอกเขนก Ant. stand lie vi. แผ่กว้าง Syn. extend,stretch Related. เหยียดยาว,ขยาย lie vi. ยังคงอยู่ Related. มีอยู่ lie vi. วาง Syn. lay Ant. stand
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้จุ๊ v. lie Syn. โกหก,พูดปด,พูดเท็จ Related. tell a lie Def. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง Sample: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน โกหกพกลม v. lie Syn. โกหก,โป้ปดมดเท็จ ,พูดปด,พูดเท็จ Related. tell a lie ,fib Def. การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง Sample: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้ กุ v. lie Syn. หลอก ,โกหก Related. equivocate,fib,palter,prevaricate,fabricate Def. สร้างให้เป็นเรื่องเป็นข่าวขึ้นโดยไม่มีมูล Sample: ความคิดบ้าบอคอแตกทั้งหลายของชาวบ้านล้วนเป็นเรื่องที่แกกุขึ้นมาหลอกกันทั้งสิ้น ปั้นน้ำเป็นตัว v. lie Syn. โกหก,พูดเท็จ Related. fabricate a lie ,tell a lie ,make up story Def. กุเรื่องขึ้น Sample: ในสำนักงานใหม่ที่ผมเข้าไปอยู่มีพวกชอบซุบซิบนินทาและชอบปั้นน้ำเป็นตัวอยู่มาก พกลม v. lie Syn. โกหกพกลม Def. พูดจาไม่จริง Sample: เราจะโกหกพกลมไปเพื่อประโยชน์อันใดกัน พูดเท็จ v. lie Syn. พูดปด,โกหก,โป้ปดมดเท็จ Related. tell a lie ,tell a falsehood Def. พูดไม่จริง Sample: ลูกชายของเขาจะพูดเท็จอย่างไร เขาก็ยังเชื่อลูกชายของเขาอยู่ดี พูดปด v. lie Syn. โกหก,พูดเท็จ,โป้ปดมดเท็จ Related. tell a lie Def. พูดไม่จริง Sample: คุณจะพูดปดต่อวุฒิสภาไม่ได้เด็ดขาด พูดไม่จริง v. lie Syn. โกหก,พูดเท็จ,โป้ปด,พูดปด,โป้ปดมดเท็จ Sample: เขาพูดไม่จริงใครๆ ก็รู้ แต่ไม่มีใครโต้แย้งเขาได้ มุสาวาท n. lie Syn. คำเท็จ ,คำโกหก Related. falsehood,fib,untrue words ,untruth Sample: ถ้ากษัตริย์ทำปาณาติบาตลักขโมยประพฤติผิดในกามและกล่าวคำมุสาวาทก็เลวร้ายดังเช่นพราหมณ์แพศย์ศูทรที่ทำเช่นนั้นเหมือนกัน มุสาวาท n. lie Syn. การพูดเท็จ ,การพูดปด ,การโกหก Related. falsehood,falsification ,prevarication Sample: การเทศน์เชียร์นักการเมือง เทศน์ยกย่องคนตายที่เลวร้ายนั้น ถือว่าเป็นมุสาวาทไหม มุสา v. lie Syn. เท็จ ,โกหก,โป้ปด,ขี้ปด ,ปด,ขี้ปดมดเท็จ Related. fib,tell a lie ,tell untruths ,falsify,prevaricate,utter a falsehood Sample: ข้าไม่ค่อยได้ทำกรรมหนักอะไรนอกจากมุสา เสพสุรายาเมา มารษา n. lie Syn. คำปด ,คำเท็จ ,คำพูดไม่จริง ,คำโกหก Related. falsehood โป้ปด v. lie Syn. ปด,มดเท็จ,โกหก,โป้ปด Related. tell a lie ,fib,tell a fib ,tell an untruth Def. จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง Ant. จริง,สัตย์,สัตย์จริง Sample: เขาโป้ปดกับทุกคนจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อเขาอย่างสนิทใจอีกแล้ว ตอหลดตอแหล v. lie Syn. โกหก,พูดปด,พูดเท็จ Related. fib Ant. พูดจริง Sample: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังอยู่ข้างเดียวกับคนที่ตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้ยังไง ตอแหล v. lie Syn. โกหก,พูดปด,พูดเท็จ Related. fib Ant. พูดจริง Sample: เท่าที่รู้จักกันมาเธอไม่ใช่คนที่ชอบโกหกตอแหลใคร ทอดตัว v. lie Syn. เอน ,นอน,ลงนอน Related. lie down Def. เอนตัวลงนอน Sample: เขาทอดตัวลงกับที่นอนทันทีที่มาถึงบ้าน ปดโป้ v. lie Syn. โป้ปด,ปด,มดเท็จ,โกหก,ปดโป้,พูดเท็จ,ยกเมฆ,พูดปด Related. fib,tell a lie ,tell a fib Ant. จริง,สัตย์ Sample: เขาปดโป้ได้กับทุกคน ปด v. lie Syn. ปดโป้,โกหก,พูดเท็จ,ยกเมฆ,พูดปด,โป้ปด Related. tell a lie ,fib,tell a fib Def. จงใจกล่าวคำเท็จ Sample: เขาปดว่าเขาไม่อยู่นั่น มดเท็จ v. lie Syn. โกหก,โป้ปด,ขี้ปด ,พูดเท็จ,พูดปด,โกหกตอแหล ,โกหกพกลม Related. tell a lie Def. พูดไม่จริง Sample: ผู้ผลิตไม่ได้มดเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขา กล่าวเท็จ v. lie Syn. พูดปด,โกหก Related. tell a lie Sample: เขากล่าวเท็จต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โกหก v. lie Syn. ปด,พูดเท็จ,พูดปด,โป้ปดมดเท็จ ,กุ Related. fib,forge,tell a lie Def. จงใจกล่าวคำพูดที่ไม่จริง Ant. พูดความจริง Sample: เขาโกหกเก่ง
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
lie to have one's body on the ground or other surface Sample: She said she needed to lie down for a few minutes to rest. lie to say something that one knows is not true Sample: The official told the court he did not lie about his campaign money.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร