ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

mean

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 25,519 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mean vt. หมายความว่า Syn. imply,indicate,denote,signify Related. แปลว่า ,แสดงว่า mean vt. มีเจตนา Syn. intend Related. ตั้งใจ,มุ่งหมาย mean vi. ตั้งใจ Related. มุ่งหมาย mean vt. มีความหมายต่อ Related. มีความสำคัญต่อ mean adj. ใจร้าย Syn. base,ignoble,small-minded Related. ใจดำ,โหดร้าย,ใจแคบ,เลวทราม mean adj. ทรุดโทรม Syn. shabby Related. สกปรก,ซอมซ่อ,ขะมุกขมอม mean n. ค่าเฉลี่ย Syn. average,middle,median,midpoint Related. ตัวกลาง,มัชฌิม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เท่ากับ v. mean Syn. หมายความว่า ,เท่ากับว่า Related. indicate,signify,imply,denote,convey,represent Sample: การจ้างงานชาวชนบทให้มีงานทำถึงปีละ 70,000-300,000 คนก็เท่ากับป้องกันมิให้ประชาชนหลั่งไหลไปหางานทำในเมืองหลวง ค่ากลาง n. mean Syn. ค่าเฉลี่ย,ค่าถัวเฉลี่ย Related. average,medium,median ค่าถัวเฉลี่ย n. mean Syn. ค่ากลาง,ค่าเฉลี่ย Related. average,medium,median,ordinary,moderate Sample: คะแนนนี้คิดจากการคำนวณหาค่าถัวเฉลี่ยจากกลุ่มคะแนนทั้งหมด ค่าเฉลี่ย n. mean Syn. ค่ากลาง,ค่าถัวเฉลี่ย Related. average,medium,median,ordinary,moderate Sample: จากการสำรวจใน 3 ครั้งแรกระหว่างค.ศ. 1981 - 1987 นั้นค่าเฉลี่ยของเพศสัมพันธ์นักเรียนมัธยมญี่ปุ่นสูงขึ้นสม่ำเสมอสอดคล้องกับการเปิดกว้างมากขึ้น ต่ำช้า adj. mean Syn. ชั่วช้า,ต่ำทราม,เลวทราม,สามานย์,เลว Related. base; despicable; vicious; vile ,villainous; wicked Def. ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น Ant. ดีงาม Sample: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด ตัวกลาง n. mean Related. average Def. ค่าเฉลี่ยที่เกิดจากผลรวมของจำนวนข้อมูลต่างๆ Sample: ตัวกลางคือผลการเฉลี่ยของผลรวมของรายการต่างๆ ที่มีค่าเป็นตัวเลข ใจต่ำ adj. mean Syn. ใจทราม,ใจต่ำทราม ,ใฝ่ต่ำ Related. base,low,mean-minded ,meanspirited Sample: คนใจต่ำชอบรังแกคนไม่มีทางสู้ ใจทราม adj. mean Syn. ใจต่ำ,ใฝ่ต่ำ,ใจต่ำทราม Related. immoral,vile,base,meanspirited Sample: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง ระยำตำบอน adj. mean Syn. เลวทราม,ชั่วช้า,ต่ำช้า,ระยำ Related. evil,vile,damned,devilish สาธารณ์ adj. mean Syn. ต่ำ,เลว Related. base,despicable,contemptible Sample: เจ้าแมวสาธารณ์ บังอาจมาขโมยปลาย่าง
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
mean to want to Sample: "She meant to call you on the telephone, but she forgot. " mean to give the idea of Sample: Tell me what you mean to do about the damage to my car. mean to have the idea of Sample: I know what you mean.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร