ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

respect

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 5,014 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยำเกรง v. respect Syn. ยำเยง ,เคารพนับถือ,นับถือ,เคารพยำเกรง ,เคารพยกย่อง ,เคารพ Related. be afraid of ,be in awe of Def. เกรงด้วยความเคารพนับถือ Sample: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย คารวะ v. respect Syn. เคารพ,นับถือ Related. regard,esteem,compliment,revere,venerate Def. กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา Sample: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม คารวะ n. respect Syn. ความเคารพ,ความนับถือ Related. regard,esteem,compliment,reverence,veneration Def. การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา Sample: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ เคารพ v. respect Syn. ยกย่อง,ชื่นชม,นับถือ,เคารพนับถือ,ให้เกียรติ Related. esteem,regard,value Def. แสดงอาการนับถือ Ant. ดูหมิ่น ,ดูแคลน Sample: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เคารพนับถือ v. respect Syn. ยกย่อง,ชื่นชม,เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติ Related. esteem,regard,value,appreciate Ant. ดูหมิ่น ,ดูแคลน Sample: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่ พินอบพิเทา v. respect Syn. เคารพ,นอบน้อม,นบนอบ,เคารพนบนอบ Def. เคารพนบนอบอย่างมีสัมมาคารวะ Sample: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตในกระทรวง สัมมาคารวะ n. respect Related. esteem,regard,deference Def. การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น Sample: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถือเคร่ง v. respect Related. observe Def. นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ความเคารพ n. respect Syn. ความนับถือ,ความเคารพนับถือ Related. regard,esteem Sample: ความเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่น่านับถือและยกย่อง ความนับถือ n. respect Syn. ความเชื่อถือ,ความเคารพ,ความนับหน้าถือตา Related. regard,esteem Sample: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน นบนอบ v. respect Syn. นอบน้อม,นอบนบ Related. revere,venerate,curtsy,regard,honor,worship Def. น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ Sample: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่ นอบน้อม v. respect Syn. นบนอบ,พินอบพิเทา Def. อาการซึ่งแสดงความเคารพอย่างสูง นับถือ v. respect Syn. เคารพ,บูชา Related. revere,venerate,curtsy,regard,value,honor Def. เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น Sample: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก นับหน้าถือตา v. respect Syn. นับถือ Sample: ผู้คนทั่วไปต่างก็นับหน้าถือตาท่านในฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษ
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
race radar radiation radio radium radon raid railroad rain raise rare rate reach react read ready real realistic reason reasonable rebel receive recent recession recognize record recover red reduce reform refugee refuse regret reject relations release religion remain remains remember remove repair repeat report represent repress request require rescue research resign resist resolution resource responsible rest restrain restrict result retire return revolt rheumatic fever rice rich ride right riot rise risk river river blindness road rob robot rock rocket roll room root rope rough round rub rubber ruin rule run

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร