ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

trick

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 16,800 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trick sl. ลูกค้าขายบริการทางเพศ trick n. เล่ห์เหลี่ยม Related. เพทุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล trick n. การเล่นตลก trick n. วิธีพลิกแพลง Related. เทคนิคพิเศษ trick n. มายากล Related. กล,การเล่นกล trick vi. ใช้เล่ห์เหลี่ยม Related. เล่นแง่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลเม็ดเด็ดพราย n. trick Syn. กลเม็ด Related. finesse,stratagem,artifice,ingenious device ,technique Def. วิธีที่พลิกแพลงเป็นพิเศษ Sample: ผู้สอนไม่เคยลงมือเขียน จึงไม่อาจพบกับกลเม็ดเด็ดพรายที่เกิดจากฉันทลักษณ์หรือหลักการ เพื่อเอาไว้แนะผู้เรียนได้ ลูกไม้ n. trick Syn. เล่ห์เหลี่ยม,กลเม็ด,กลอุบาย,อุบาย Related. trickery,finesse,stratagem,wile,ruse,artifice Def. เล่ห์เหลี่ยม หรืออุบายที่ใช้หลอกลวงผู้อื่น Sample: เขามีลูกไม้แพรวพราวในการทำธุรกิจ เขาจึงชนะคู่แข่งเสมอมา เล่ห์กระเท่ n. trick Syn. เล่ห์,เล่ห์กล,กลอุบาย,อุบาย Related. artifice,stratagem,ruse,subterfuge,ploy Def. กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิดหรือเข้าใจผิด Sample: คนบางคนชอบใช้เล่ห์กระเท่เอาชนะผู้อื่นแทนที่จะใช้ความสามารถของตัวเอง เภทุบาย n. trick Syn. อุบาย,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม Related. craft,plot,artifice,wiles ,stratagem Def. อุบายที่ทำให้ผู้อื่นแตกกัน Sample: เขาใช้เภทุบายต่างๆ เพื่อจะซื้อกิจการของคุณ กลมารยา n. trick Syn. มารยา,เล่ห์เหลี่ยม Related. artifice,stratagem,deception,wile,ruse Def. เล่ห์เหลี่ยมมารยา Sample: เธอใช้กลมารยาทุกอย่างเพื่อยั่วยวนเขา เคล็ด n. trick Class. ข้อ Syn. กลเม็ด,กลยุทธ Related. technique Def. การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นวิธีปัดเป่าหรือกันภัยหรือเหตุร้ายที่จะมีมา เช่น ต้นไม้บางชนิดไม่มีลูก เชื่อกันว่าถ้าเอามีดไปสับต้นเป็นเคล็ดแล้วจะมีลูก Sample: รัฐบาลทำการแก้เคล็ดเพื่อปรับปรุงต่ออายุรัฐบาล โดยการใช้แผนสายฟ้าฟาดตัดสินใจในการปรับคณะรัฐมนตรี แง่ n. trick Class. แง่ Syn. เหลี่ยม ,ชั้นเชิง,นัย,อุบาย,เล่ห์เหลี่ยม Related. game,cheat Sample: อย่าแล่นแง่กับพวกนี้เด็ดขาดเพราะพวกเขาฉลาดมาก เพทุบาย v. trick Syn. เพโทบาย ,ทำเล่ห์กล ,ทำอุบาย Sample: จำเลยเพทุบายว่าตนเป็นบ้าจะได้ไม่ต้องรับโทษ เล่นตลก v. trick Syn. หลอก ,หลอกลวง Related. play the fool with someone ,deceive Def. หลอกหรือล้ออย่างตลกเพื่อให้หลงเชื่อ Sample: เขาเล่นตลกกับผมเข้าแล้ว เล่ห์ n. trick Syn. กล,อุบาย,เลห์กล Related. intrigue,cunning,wiles ,artifice Def. กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด Sample: รอยยิ้มของเขาประหลาดเยือกเย็น และแฝงไปด้วยเล่ห์ เล่ห์กระเท่ห์ n. trick Syn. กลอุบาย,กลมารยา,เล่ห์กล Related. cunning,ruse,artifice,wiles Sample: เขามีเล่ห์กระเท่ห์มากมาย คนเป็นแฟนเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่ เล่ห์กล n. trick Syn. กล,อุบาย,กลอุบาย Related. stratagem,ruse,artifice,wiles Def. กลอุบายหรือเงื่อนงำอันอาจทำให้คนอื่นหลงผิด เข้าใจผิด Sample: เขาใช้เล่ห์กลในการหากินบนความทุกข์ยากของคนอื่น กลอุบาย n. trick Class. แบบ, อย่าง Syn. เล่ห์,เล่ห์กล,เล่ห์เหลี่ยม Related. wile,artifice,trickery,stratagem Sample: ฝ่ายตรงข้ามมีกลอุบายที่แยบยล เราต้องระวังตัวให้ดี ไต๋ n. trick Syn. กลเม็ด,ทีเด็ด,ความลับ,กลเม็ดเด็ดพราย Related. stratagem,artifice,wiles ,cunning,secret Def. เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้ Sample: ในที่สุดเขาก็เผยไต๋ออกมาให้เธอเห็นจนได้ โฉเก adj. trick Syn. เฉโก ,ฉลาดแกมโกง Related. swindleable ,cheating Sample: เด็กที่เกียจคร้านมักจะมีนิสัยโฉเก ชอบหาอุบายเอาตัวรอด เชิงชั้น n. trick Syn. เล่ห์เหลี่ยม,ท่วงที,อุบาย,ชั้นเชิง Related. finesse,artfulness,artifice,stratagem Sample: เธอใช้เชิงชั้นล่อเขาไปตกหลุม กระบิดกระบวน n. trick Syn. ชั้นเชิง Related. hold,deviousness,subtleness ,cunning,slyness Sample: เธอบอกว่า ได้ค่ะ โดยไม่ได้มีกระบิดกระบวนแต่อย่างใด กลฉ้อฉล n. trick Related. swindle,trickery,deception,cheat,fraud,scam,deceit Def. กลลวง, กลโกง Sample: ในการแข่งขันกันทางด้านการค้ามีกลฉ้อฉลกันหลายวิธี กลโกง n. trick Related. swindle,trickery,deception,cheat,fraud,scam,deceit Sample: พนักงานขายบางคนมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงสารพัดเพื่อให้ขายของได้ กล n. trick Syn. อุบาย,เล่ห์,เล่ห์กล,การล่อลวง ,เล่ห์เหลี่ยม Related. wiles ,trickery,artifice,cunning Sample: นักต้มตุ๋นใช้กลหลอกเอาเงินเหยื่อไป 3 แสนกว่าบาท กลเม็ด n. trick Syn. กลวิธี,ลูกเล่น,วิธีแยบคาย Related. tip,tactic,stratagem,artful,subterfuge,artifice Sample: ในการแข่งขันเทนนิสคราวนี้นักกีฬาไทยใช้กลเม็ดทุกอย่างเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ ยักท่า v. trick Syn. ยึกยัก Related. dupe,outwit,fool Sample: เขายักท่าอยู่นานกว่าจะยอมชดใช้หนี้ เหลี่ยมคู n. trick Syn. ชั้นเชิง,เล่ห์เหลี่ยม,เหลี่ยม ,เพทุบาย,เล่ห์ Related. finesse,artifice,stratagem,cunning Def. ชั้นเชิงอย่างคมคาย Sample: เขาเต็มไปด้วยเหลี่ยมคูที่พวกเราตามไม่ทันหรอก ลวดลาย n. trick Related. talent,skill Def. ฝีมือความสามารถที่แสดงให้ปรากฏ, กลวิธีพลิกแพลง Sample: เขาพยายามแสดงลวดลายของเขาอย่างเต็มความสามารถ อุบาย n. trick Syn. เล่ห์เหลี่ยม Related. finesse,artfulness,artifice,stratagem,cunning,deceitfulness,deception Def. วิธีการอันแยบคาย Sample: นวนิยายเรื่องนี้เป็นอุบายสอนธรรมะอันแยบยล
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
trick to cheat Sample: He used false documents to trick the tax office into reducing his taxes. trick to fool a person so as to get something or make him or her do something Sample: She tricked him into giving her private information about his credit card.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
take take steps talk tall tank target taste tax tea teach team tear tears technical technology telephone telescope television tell temperature temporary tense term terrible territory terror terrorist test tetanus than thank that the theater them then theory there these they thick thin thing think third this threaten through throw thumb tie time tin tired tissue titanium to today toes together tomorrow tonight too tool top torture total touch toward town trade tradition traffic tragic train transport transportation trap travel treason treasure treat treatment treaty tree trial tribe trick trip troops trouble truce truck TRUE trust try tube tuberculosis turn typhoid fever

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร