ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

way

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 16,958 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
way suf. วิธี Related. การกระทำ way n. วิธีหรือแนวทาง Syn. means,method,mode Related. แนว,รูปแบบ,ช่องทาง,ลู่ทาง way n. ท่าทาง Related. อากัปกิริยา way n. วิถีชีวิต Syn. convention,custom,tradition way n. เส้นทาง Related. ทาง,หนทาง,ถนน way n. ทิศทาง way n. ระยะทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลู่ทาง n. way Syn. ลาดเลา,ทาง,แนวทาง Related. means,method,avenue,path Def. ร่องรอยหรือแนวทางที่นำให้ดำเนินการต่างๆ ต่อไปยังจุดหมายได้ Sample: ผู้บริหารได้พัฒนาระบบการบริหารงานหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังมองไม่เห็นลู่ทางความสำเร็จ วิถีทาง n. way Syn. แนวทาง,วิธี,วิธีการ ,ทาง Related. means,method,process,mode Def. วิธีปฏิบัติที่วางไว้ Sample: ตอนนี้เราต้องทำทุกวิถีทางที่จะประคองธุรกิจให้อยู่รอด วิถี n. way Related. course,path,road,route,direction Ant. แนว,แนวทาง Sample: การช็อปปิ้งกลายเป็นวิถีที่นิยมของคนเมืองกรุงไปเสียแล้ว ทำนอง n. way Syn. แบบ,แบบอย่าง,ทาง Related. style,manner Sample: เรื่องทำนองนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ทาง n. way Syn. ช่อง,โอกาส Sample: หากเขายังเกียจคร้านอยู่อย่างนี้ เขาไม่มีทางจะสำเร็จได้ ทาง n. way Class. ทาง, สาย, เส้น Syn. เส้นทาง Related. path,road,route,trail,passage Def. แนวหรือพื้นที่สำหรับใช้สัญจร Sample: ทางสายนี้จะพาพงศ์ตรงไปยังชายแดนเขมรได้ ครรลอง n. way Syn. แนวทาง,หนทาง,รูปแบบ Related. path,course,method,trail,mean,channel,model Sample: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ช่องทาง n. way Class. ช่อง Syn. ทาง Related. path,route,road Sample: ที่คุนหมิงถนนสายสำคัญมีช่องทางรถจักรยานเท่าๆ กับรถยนต์ แนวทาง n. way Syn. ครรลอง,หนทาง,วิถีทาง,ทาง Related. path,course,method,trail,mean,channel,model Sample: การเลือกตั้งครั้งนี้ควรเป็นไปตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย หนทาง n. way Syn. แนวทาง,ทาง,วิถีทาง Related. path,course,method,trail,mean,channel
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
way a path on land or sea or in the air Sample: This trail is the way to our camp. way how something is done Sample: She says I should drive the way that she does. way method Sample: Show me the way to hit the ball.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
wages wait walk wall want war warm warn wash waste watch water wave way we weak wealth weapon wear weather week weigh welcome well west wet what wheat wheel when where which while white who whole whooping cough why wide wife wild will willing win wind window winter wire wise wish with withdraw without woman wonder wonderful wood word work world worry worse worth wound wreck wreckage wrist write wrong

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร