ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ขอบเขต

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 2,860 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
border n. ขอบเขต Syn. borderline boundary n. ขอบเขต Syn. border Related. เขตแดน,อาณาเขต circuit n. ขอบเขต confine n. ขอบเขต Syn. border,limit end n. ขอบเขต Syn. border,boundary,limit Related. เขตจำกัด extent n. ขอบเขต Syn. range,scope Related. ขนาด limit n. ขอบเขต Syn. confine,frontier,bounds,boundary Related. เขต orbit n. ขอบเขต Syn. domain,compass Related. วง reach n. ขอบเขต Syn. compass,scope Related. อาณาเขต realm n. ขอบเขต Syn. domain,empire,kingdom Related. ดินแดน,บริเวณ region n. ขอบเขต Syn. area,land Related. แถบ,บริเวณ scope n. ขอบเขต Syn. range,field Related. ขอบข่าย,วงจำกัด,วิถี,แนวสายตา ,ความยาว sweep n. ขอบเขต Syn. range,compass,scope Related. บริเวณที่แผ่ขยายไป ,บริเวณวงกว้าง tether n. ขอบเขต Related. ขอบเขตจำกัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอบเขต n. boundary Syn. อาณาเขต,ขอบข่าย,เขต,บริเวณ Related. range,extent,bound,border,precinct Sample: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ขอบเขต n. limit Syn. ข้อจำกัด,ข้อกำหนด,เงื่อนไข Related. confine,scope,margin Sample: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
x-rays

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร