ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ตรวจสอบ

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,965 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
case vt. ตรวจสอบ Syn. examine censor vt. ตรวจสอบ Syn. examine check vt. ตรวจสอบ Syn. check up on ,look into,suss out check vi. ตรวจสอบ Syn. check up on ,look into,suss out Related. ตรวจ,เช็ค check out vi. ตรวจสอบ Syn. check,check up on ,look into check over vi. ตรวจสอบ Syn. check,check up on ,look into Related. ตรวจทาน,ตรวจความเรียบร้อย control vt. ตรวจสอบ Syn. check,insure,see check back phrv. ตรวจสอบ check on phrv. ตรวจสอบ check over phrv. ตรวจสอบ go into phrv. ตรวจสอบ go through phrv. ตรวจสอบ poke in phrv. ตรวจสอบ probe into phrv. ตรวจสอบ dissect vt. ตรวจสอบ Syn. analyze Related. พินิจพิเคราะห์,วิเคราะห์ inspect vt. ตรวจสอบ Related. สำรวจ look through phrv. ตรวจสอบ Related. สำรวจ,พินิจพิเคราะห์ look into phrv. ตรวจสอบ Syn. inquire into,investigate,examine Related. สอบสวน,สืบค้น overlook vt. ตรวจสอบ Related. สังเกต,ควบคุม,ดูแล oversee vt. ตรวจสอบ Syn. superintend,supervise Related. ตรวจดู,มองเห็น,แอบเห็น probe vi. ตรวจสอบ Related. ค้นหา poke into phrv. ตรวจสอบ Syn. nose into,pry into Related. ยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง read vt. ตรวจสอบ Syn. proofread Related. ตรวจปรู๊ฟ review vt. ตรวจสอบ Syn. examine,inspect see vi. ตรวจสอบ Syn. inspect,observe,notice,ascertain,ensure Related. ตรวจให้มั่นใจ ,ตรวจดู see into phrv. ตรวจสอบ Syn. enquire into,look into Related. สอบสวน test vt. ตรวจสอบ Syn. test,try,try out Related. ทดสอบ test vi. ตรวจสอบ Related. ทดสอบ try vt. ตรวจสอบ Related. ดู,ตรวจ vet vt. ตรวจสอบ Syn. examine,screen Related. คัดเลือก,กรองข่าว ,กรอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรวจสอบ v. check Syn. ตรวจ,สืบสวน,วิเคราะห์,พิจารณา,สำรวจ Related. verify,investigate,examine Sample: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
keep kick kidnap kidney kill kind kiss knee knife know knowledge

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร