ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ตำหนิ

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,273 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blame vt. ตำหนิ Syn. complain,criticize Related. ว่ากล่าว Ant. praise blemish n. ตำหนิ Syn. blot,stain Related. มลทิน,ความมัวหมอง,ราคี,รอย blame on phrv. ตำหนิ Related. กล่าวโทษว่าเกิดจาก bring home to phrv. ตำหนิ Related. ติเตียน brush down phrv. ตำหนิ Syn. tell off Related. ดุด่า,ว่ากล่าว censure vt. ตำหนิ Syn. blame,rebuke,reprimand Related. ติเตียน,ติ chastise vt. ตำหนิ Syn. criticize heavily Related. ติเตียน,วิจารณ์ correct vt. ตำหนิ Syn. castigate,chastise Related. ตำหนิเพื่อแก้ไข criminate vt. ตำหนิ Syn. censure,condemn cast in someone's face idm. ตำหนิ cast in someone's teeth idm. ตำหนิ charge against phrv. ตำหนิ Syn. hold against Related. ติเตียน complain to phrv. ตำหนิ Related. แสดงความไม่พอใจ drop on phrv. ตำหนิ Syn. pick on Related. ติเตียน,ว่ากล่าว fling something in someones face idm. ตำหนิ Syn. cast in,throw in Related. ว่ากล่าว fault vt. ตำหนิ Syn. criticize Related. ติ,ติเตียน flaw n. ตำหนิ Syn. crack,fissure,breach Related. รอยร้าว,รอยแตก hold against phrv. ตำหนิ Syn. charge against,count against,tell against ,weigh against Related. ว่า ,ว่ากล่าว,กล่าวโทษ impute to phrv. ตำหนิ Syn. attribute to Related. กล่าวหา lay to phrv. ตำหนิ Related. กล่าวหา kink n. ตำหนิ Syn. eccentricity Related. ข้อบกพร่อง Ant. perfection,ideal lash vi. ตำหนิ Syn. attack,reprove,berate Related. โจมตี ,ว่ากล่าว,ด่าว่า reprehend vt. ตำหนิ Syn. blame,reprove Related. ด่าว่า,ติเตียน,ประณาม reprimand vt. ตำหนิ Syn. blame,rebuke,scold Related. ว่ากล่าว,ดด่า ,ประณาม reproach vt. ตำหนิ Syn. blame,criticize Related. กล่าวโทษ,ว่ากล่าว reprobate vt. ตำหนิ Syn. curse,revile Related. ประณาม,สาปแช่ง reprove vt. ตำหนิ Syn. blame,curse,rebuke Related. ดุด่า,ว่ากล่าว rap someone on the knuckles idm. ตำหนิ Related. ดุด่า reproach with phrv. ตำหนิ Syn. tell off Related. จับผิด,หาข้อบกพร่องด้วย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตำหนิ n. flaw Syn. มลทิน Related. blemish,defect,blot,taint Def. แต่งงานแล้ว, มีภรรยาหรือสามีมาก่อนแล้ว Ant. บริสุทธิ์ Sample: เขาไม่สนใจว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมีตำหนิมาก่อน ตำหนิ v. reprimand Class. แห่ง Syn. ติเตียน,ว่ากล่าว,ตำหนิติเตียน Related. blame,reprove,reproach,rebuke,condemn,censure Def. ยกโทษขึ้นพูด, กล่าวร้าย Ant. ชมเชย,ยกย่อง Sample: นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้สื่อข่าวที่เสนอข่าวผิดไปจากความเป็นจริง ตำหนิ n. flaw Class. แห่ง Syn. แผลเป็น,ไฝ,ปาน Related. birthmark,scar,mark Def. รอยแผลเป็นหรือไฝปานเป็นต้นที่เป็นเครื่องหมายให้สังเกตเห็นได้ Sample: ผู้ร้ายที่ปล้นธนาคารมีตำหนิเป็นรอยบากอยู่ที่หน้าผาก ตำหนิ n. defect Class. แห่ง Syn. รอยตำหนิ Related. deficiency,blemish,flaw,blot,soil,taint Def. ข้อบกพร่องหรือรอยเสียที่ผลไม้หรือสิ่งของ Ant. สมบูรณ์ Sample: สินค้าที่มีตำหนิจะถูกนำมาเลหลัง ขายในราคาถูก
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
year yellow yellow fever yes yesterday yet you young

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร