ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ต่อ

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 2,100 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
per prep. ต่อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ v. build Syn. สร้าง Related. construct,make,form,establish,erect Def. สร้างสิ่งของโดยวิธีนำส่วนต่างๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างของสิ่งนั้น เช่น ต่อเรือ ต่อกรง Sample: พ่อกับลูกช่วยกันต่อกรงสุนัขใหม่ให้ใหญ่ขึ้น ต่อ n. wasp Class. ตัว Syn. ตัวต่อ Related. hornet Def. ชื่อแมลงขนาดกลางถึงขนาดใหญ่หลายวงศ์ มีปีก 2 คู่ ลักษณะเป็นแผ่นบางใส ปีกคู่หลังเล็กกว่าปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน เอวคอดกิ่ว ตัวเมียมีเหล็กในสำหรับต่อยปล่อยน้ำพิษทำให้เจ็บปวดได้ บางชนิดอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่บางชนิดรวมกลุ่มเป็นฝูงทำรัง Sample: เขาถูกต่อต่อยที่เท้าเมื่อเช้านี้ ต่อ prep. to Related. per,for,on Def. ใช้ในการเปรียบเทียบอัตราสัดส่วน Sample: ทีม ก ชนะทีม ข ด้วยคะแนน 1 ต่อ 4 ต่อ adv. next Related. then,afterward,after that ,from now on ,later on Def. ถัดไปหรือสืบต่อไปในอนาคต Sample: สสวท.คัดเลือกนักเรียนที่สนใจวิทยาศาสตร์เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ต่อ v. teach Syn. สอน Related. instruct,educate,discipline,inform Def. สอนวิชาบางอย่างเช่น ดนตรีไทย โดยวิธีถ่ายทอดความรู้จากปากครูโดยตรง เช่น Sample: วันนี้ครูจะต่อเพลงเขมรไทรโยคให้ ต่อ v. transfer Syn. ขึ้น (เรือ) ,เปลี่ยน (เรือ) Related. change,shift,embark,board Def. เปลี่ยนยานพาหนะในระหว่างเดินทาง Sample: หลังจากเขาลงรถเมล์แล้วเขาต้องไปต่อเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำสี่พระยาทุกวัน ต่อ v. decoy Syn. ดัก,ล่อ Related. lure,attract,entice,inveigle,allure,tempt,beguile Def. นำสัตว์ชนิดหนึ่งไปล่อสัตว์อีกชนิดหนึ่ง Sample: เขาใช้หนอนตัวเล็กๆ ต่อปลาให้มากินเบ็ด ต่อ v. renew Syn. ขยาย Related. extend,stretch out,prolong,expand,enlarge,lengthen,dilate Def. ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป Sample: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว ต่อ prep. against Related. oppose to,in opposition to,opposite to Def. ประจันหน้า Sample: เขายื่นหนังสือต่อนายอำเภอเป็นการส่วนตัว ต่อ prep. with Related. in relation to Sample: การกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรทุกคน ต่อ adv. continue Syn. ต่อเนื่อง Related. follow,keep on,abide Def. ระยะเวลาต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก Sample: อาจารย์จะสอนต่ออีก 2 ชั่วโมง ต่อ v. concede Related. surrender,allow Def. ท้าพนันโดยยอมลดเปรียบให้ เช่น ต่อให้ Sample: ผมต่อให้คุณวิ่งไปก่อน 100 เมตร ต่อ v. renew Syn. ขยาย Related. extend,elongate,draw,protract Def. ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ติดกันเป็นอันเดียวกัน Sample: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว ต่อ v. bargain Syn. ต่อรอง,ต่อราคา Related. haggle,negotiate,dicker,deal Def. ขอให้ผู้ขายลดราคาให้น้อยลงอีก Sample: ลูกค้าต่อราคาสินค้ากับแม่ค้า ต่อ v. join Syn. เชื่อม ,ติดตั้ง Related. connect,link,attach,combine,cohere Def. ทำให้ติดเป็นอันเดียวกัน Sample: สายไฟเส้นนี้ต่อกับปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
jail jewel job join joint joke judge jump june Jupiter jury just

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร