ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

ยอมรับ

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,469 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acknowledge vi. ยอมรับ Syn. accept,recognize acknowledge vt. ยอมรับ admit vi. ยอมรับ Syn. receive Related. รับ,ยอมรับความจริง admit vt. ยอมรับ Related. รับ,ยอมรับความจริง agree vi. ยอมรับ Related. ยอมรับความจริง allow vt. ยอมรับ Related. รับ assume vt. ยอมรับ Related. รับผิดชอบ agree with phrv. ยอมรับ let in phrv. ยอมรับ see as phrv. ยอมรับ settle for phrv. ยอมรับ consent vi. ยอมรับ Related. เห็นด้วย countenance vt. ยอมรับ Syn. approve Related. ยอมให้ get by with phrv. ยอมรับ Syn. get by Related. เข้ากันได้ go along with phrv. ยอมรับ Related. เห็นด้วยกับ go for phrv. ยอมรับ Syn. go in for,go on Related. สนับสนุน,สนุกกับ hold by phrv. ยอมรับ Syn. hold with hold with phrv. ยอมรับ Syn. hold by in favour of idm. ยอมรับ take a bow idm. ยอมรับ Related. ขอน้อมรับ own vi. ยอมรับ Syn. confess,admit Related. สารภาพ Ant. deny,reject receive vt. ยอมรับ Syn. admit,acknowledge recognise vt. ยอมรับ Syn. accept,acknowledge recognize vt. ยอมรับ Syn. accept,acknowledge take vt. ยอมรับ Related. อนุมัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอมรับ v. agree Syn. เห็นด้วย Related. accept,concur,acquiesce Def. เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, ยอมรับเอา Sample: นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์มักจะยอมรับการแก้ปัญหาแบบอนุโลม ยอมรับ v. confess Syn. สารภาพ,รับสารภาพ,รับผิด Related. plead guilty,admit Sample: เขาไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำให้เกิดผลเสียขึ้นมา
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
year yellow yellow fever yes yesterday yet you young

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร