ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

Mass

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 1,005 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Mass n. พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ Syn. Eucharist rite mass n. ปริมาณมาก Syn. crowd,heap,volume Related. จำนวนมาก mass n. กอง Syn. block,piece,portion,section Related. กลุ่ม,ก้อน,ชิ้น,ส่วน mass n. ส่วนใหญ่ Syn. majority,plurality mass adj. ซึ่งมีจำนวนมาก Related. มากมาย mass vi. รวมตัวเป็นก้อน Related. รวมกันเป็นกลุ่ม ,รวมกันเป็นกอง ,รวมกันหนาแน่น mass adj. เกี่ยวกับคนจำนวนมาก Related. เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก mass adj. กว้างมาก Related. ทั่วไป,ถ้วนทั่ว ,เป็นวงกว้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มวล n. mass Syn. กลุ่ม,เหล่า Related. group,cluster Def. สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน Sample: ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ มิสซา n. mass Syn. พิธีมิสซา Def. พิธีกรรมในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อระลึกถึงพระเยซูที่ทรงสั่งเสียสาวกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย โดยสัญญาว่า เมื่อประกอบพิธีแบ่งขนมปังดังที่พระองค์กระทำ พระองค์จะเสด็จมาประทับร่วมด้วยทุกครั้ง Sample: ชาวคริสต์ร่วมใจไปทำมิสซา มวลสาร n. mass Def. เนื้อของเทหวัตถุที่รวมกันอยู่ในเทหวัตถุนั้นๆ Sample: เซอร์ไอแซคนิวตันมีผลงานโดดเด่นหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณระหว่างแสงกับมวลสาร
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
mass an amount of matter having no special form and usually of a large size Sample: The gravity force of a space object depends on its mass.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร