ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

aim

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 34,499 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aim n. การเล็ง aim n. ความตั้งใจ Syn. object,plan,purpose Related. จุดหมาย,จุดประสงค์,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย aim vt. ตั้งใจ aim vi. ตั้งใจ Syn. propose,strive,endeavor Related. เจตนา,วางแผน aim vt. ตั้งเป้า Related. มุ่งเป้า aim vi. ตั้งเป้า Related. เล็งเป้าหมาย ,มุ่งเป้า aim n. ทักษะการเล็ง aim n. เป้า Syn. target,point Related. เป้าหมาย,ที่หมาย aim n. ระดับความแม่นยำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใฝ่ v. aim Syn. มุ่ง,ใคร่,หวัง ,ใฝ่หา Related. expect,hope for,desire Def. คิดมุ่งหรือคิดหวังถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Sample: เขามักใฝ่ชีวิตง่ายๆ ไม่พิสดาร ไม่ต้องหรูหราเหมือนคนอื่น เป้าหมาย n. aim Syn. จุดหมาย,จุดมุ่งหมาย,วัตถุประสงค์ Related. purpose,goal,objective,target Sample: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย เป้า n. aim Syn. จุดหมาย,จุดประสงค์,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,ที่หมาย,เป้าประสงค์ Related. purpose,objective,target,goal,quota Def. สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย Sample: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท เป้า n. aim Syn. จุดหมาย,จุดประสงค์,วัตถุประสงค์,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,ที่หมาย Related. purpose,objective,target,goal Def. สิ่งที่กำหนดไว้เป็นจุดหมาย Sample: ปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าจะทำยอดขายให้ได้ร้อยล้านบาท เป้าประสงค์ n. aim Syn. เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,จุดประสงค์,วัตถุประสงค์ Related. goal,purpose,objective,target Def. วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง Sample: รัฐมนตรีคลังมีเป้าประสงค์จะปฏิรูประบบธนาคารให้พ้นจากสภาพธุรกิจครอบครัว เป้าหมาย n. aim Syn. จุดหมาย,จุดมุ่งหมาย,วัตถุประสงค์,เป้า,เป้าประสงค์ Related. purpose,goal,objective,target Def. ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต Sample: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย หมาย v. aim Syn. มุ่ง,มุ่งหมาย,ตั้งใจ,หมายมั่น,หมายใจ,มั่นหมาย Related. intend,expect Sample: เขาหมายว่า การแข่งขันในครั้งนี้เขาจะต้องชนะ ตั้งเป้าหมาย v. aim Syn. ตั้งเข็ม,ตั้งความหวัง ,ตั้งความมุ่งหมาย Related. intend to Sample: เธอตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทภายในปีนี้ให้ได้ ความจำนง n. aim Syn. ความประสงค์,ความต้องการ Related. wish,desire,purpose,intention Sample: มีนักศึกษายื่นความจำนงฝึกงานอยู่ 3 คน จุดมุ่งหมาย n. aim Syn. จุดหมาย Related. intention,purpose,objective,goal Def. จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง Sample: รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล จุดหมาย n. aim Syn. จุดหมายปลายทาง,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย Related. purpose,goal,intention,objective,target Def. จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง Sample: คนเรามีจุดหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน ที่หมาย n. aim Syn. เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,จุดหมาย Related. object,objective,purpose,goal end ,target Def. จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง Sample: ที่หมายของคนเราอยู่แค่เอื้อม ถ้าเรามีความพยายาม มุ่งหน้า v. aim Related. intend,mean,attempt,endeavour,strive,try Def. มุ่งมั่นทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Sample: เฮสเสคือนักแสวงหาปัญญาที่ปฏิเสธครูปฏิเสธคำสอน แต่มุ่งหน้าศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุด
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
aim to point a gun at Sample: You cannot hit the target if you do not aim the gun. aim a goal or purpose Sample: The aim of the reformers is to improve government.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
a a lot of able about above accept accident accuse across act activist actor add administration admit adult advise affect agree agriculture aid AIDS aim air air force airplane along already also although aluminum always Alzheimer's ambassador amend ammunition among ankle announce another answer antibodies any apologize appeal appear appoint approve april archeology area argue arm arms army around arrest arrive art artillery as ash ask assist astronaut astronomy asylum at atmosphere atom attach attack attempt attend automobile autumn average avoid awake award away

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร