ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

change

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 20,648 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
change n. การต่อรถ (หรือรถไฟ) change n. การแทนที่ Syn. supplanting change n. ของแปลกใหม่ Syn. novelty change n. ความเปลี่ยนแปลง Syn. alteration,fluctuation,modification,shift,switch,variation Related. ความผันแปร change n. เงินทอน change n. เงินย่อย (ที่แลกมา) change vt. ต่อรถ (หรือรถไฟ) change vt. ทำให้แตกต่าง Syn. vary,alter,modify change vt. เปลี่ยน Syn. convert,transform change vi. เปลี่ยนความเร็ว Syn. shift change vi. เปลี่ยนเสื้อ Syn. undress,dress change vi. แลกเงินย่อย change vt. แลกเปลี่ยน Syn. exchange,interchange Related. แลก change vi. แลกเปลี่ยนเงินตรา change n. เศษสตางค์ Syn. coin change n. สิ่งทดแทน Syn. substitution
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นอื่น v. change Syn. แปรไป,เปลี่ยนไป Related. alter,vary,transform Sample: เขาเป็นอื่นไปเสียแล้วเมื่อเขาได้พบสาวคนใหม่ เงินทอน n. change Class. บาท, สตางค์ Related. coin,bank note Def. เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ Sample: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ แผลง v. change Syn. แก้ไข,ดัดแปลง,ปรับ Related. transfer,adapt,corrupt,alter,modify Def. แปลงสิ่งเดิมให้เพี้ยนแปลกไป Sample: เขาลุแก่โทสะถึงกับตั้งชื่อเด็กด้วยความเกลียดชังว่าไอ้จันซึ่งแผลงมาจากจัญไร พลิกผัน v. change Syn. เปลี่ยน,กลับ Related. alter,vary,shift Def. เปลี่ยนไป, แปรไป Sample: สถานการณ์การเมืองในกัมพูชายิ่งทวีความเข้มข้น และพลิกผันอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลง v. change Syn. ปรับเปลี่ยน,ปรับปรุง,แก้ไข,ปรับ,ปฏิรูป,พัฒนา,ปรับเปลี่ยน,เปลี่ยน Related. alter,modify,reform,reorganize,restyle Def. ทำให้แตกต่างไป Ant. คงเดิม Sample: ผู้จัดการเปลี่ยนแปลงแผนการทำงานบางส่วนเพื่อให้ลูกน้องทำงานได้สะดวกขึ้น แปร v. change Syn. เปลี่ยน,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,ผัน,แปรเปลี่ยน,แปรผัน Related. shift,alter,transform,vary,become,turn into Def. เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม Sample: หน้าที่ของนักเขียนต้องเขียนต้องแปรความทุกข์ความสุขให้เป็นงานให้ได้ แปรเปลี่ยน v. change Syn. เปลี่ยน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง Related. alter,transform Ant. คงที่ Sample: ที่ทั้งคู่เลิกรากันเพราะนิสัยของเธอแปรเปลี่ยนไป แปรผัน v. change Syn. เปลี่ยน,เปลี่ยนแปลง,ผันแปร,ผัน,แปรเปลี่ยน Related. vary,fluctuate,modify,alter Def. เปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิมตามปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด Ant. คงที่ Sample: สมาชิกสภาเทศบาลจะมีจำนวนแปรผันตามประเภทของเทศบาล ผลัด v. change Syn. ผลัดผ้า,เปลี่ยนผ้า Related. replace Def. เปลี่ยนเสื้อผ้า Sample: เขาผลัดผ้าขาวม้าที่ริมฝั่ง ผันแปร v. change Syn. เปลี่ยน Related. alter,become,transform,turn,shift Def. เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป Ant. ยืนยง,คงทน,ถาวร Sample: วิกฤตการณ์ทางการเมืองได้ผันแปรวิถีชีวิตให้ท่านต้องจากกองทัพบกไปสู่วงการทูต ผ่าน v. change Syn. เปลี่ยน Sample: กระเป๋าใบนี้ผ่านมือมาหลายคนแล้ว ยักเยื้อง v. change Syn. ดัดแปลง,เปลี่ยนแปลง Related. alter,modify,adapt Sample: กฎเกณฑ์ของภาษามีหลักอธิบายได้ เมื่อยักเยื้องใช้ภาษาในลีลาเฉพาะตัวภาษาที่มีมานานย่อมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไป ยักกระสาย v. change Syn. ยักน้ำกระสาย ,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนแปลง Related. vary,alter,modify,alternate,switch Sample: พอจนแต้มเข้าเขาก็ยักกระสายไปพูดเรื่องอื่น ปรวนแปร v. change Syn. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ,เปลี่ยนแปลง,แปรปรวน,ผันแปร Related. alter,vary,shift,veer,be uncertain ,fluctuate Ant. คงที่,นิ่ง,ถาวร Sample: หมู่นี้อากาศปรวนแปร ปริวรรต v. change Syn. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนไป,แปรไป Related. vary,alter,transliterate,transfer Sample: มีผู้กล่าวกันว่าในสมัยท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีได้ปริวรรตภาษาและอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ การแปร n. change Syn. การแปรเปลี่ยน ,การเปลี่ยน ,การเปลี่ยนแปลง Related. alternation,modification,amendment,transformation,transmutation,transition Def. การเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม Sample: การแปรของภาษาเป็นการแปรแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย ปรับเปลี่ยน v. change Syn. เปลี่ยนแปลง Related. alter,convert,vary,transform,adjust Sample: บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของชาวโซ่งในปัจจุบันปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านไทยจนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม สับเปลี่ยน v. change Syn. เปลี่ยน Related. switch,alter Sample: ข้อมูลของคุณที่เก็บไว้จะไม่ถูก สับเปลี่ยน หรือ แก้ไข โดยไม่รู้ตัว กลาย v. change Syn. เปลี่ยน Related. alter Ant. คงเดิม,คงที่ Sample: ดินฟ้าอากาศกลายจนฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล ความเปลี่ยนแปลง n. change Syn. การเปลี่ยนแปลง Related. variation,alteration,conversion Ant. ความมั่นคง Sample: การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
change to make different Sample: Will you change your decision? change to become different Sample: His voice changed last year.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร