ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

check

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,044 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check n. การเข้ากีดขวาง Related. การเข้าสกัด check n. การตรวจสอบ Related. การเช็ค ,การตรวจสภาพ check n. การทดสอบ check n. การหยุด Syn. halt,stay,stop Related. การหยุดอยู่กับที่ check vi. ขีดกากบาท check n. เช็ค Syn. bank check ,cheque Related. หนังสือตราสาร check vt. ตรวจสอบ Syn. check up on ,look into,suss out check vi. ตรวจสอบ Syn. check up on ,look into,suss out Related. ตรวจ,เช็ค check vi. แตก Syn. chink Related. ร้าว check vi. ทำสัญลักษณ์ Syn. mark,tick check vi. ทำให้เจริญเติบโตช้าลง Related. ทำให้โตช้า check n. ใบเสร็จ Syn. chit,tab check vt. ฝาก Related. ฝากของ check n. รอย Syn. chip,crack Related. รอยร้าวเล็กๆ check vi. รุกฆาต check n. ลายหมากรุก Related. ตาหมากรุก check vt. สำรวจให้แน่ใจ Syn. ensure,see Related. ดูให้แน่ใจ check n. สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ check vi. หยุดกระทันหัน Syn. stop Related. หยุดชะงัก check vt. หยุดยั้ง Related. ยับยั้ง,ควบคุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บงาน v. check Syn. ตรวจงาน Related. examine Def. ตรวจสอบและทำเสริมให้เรียบร้อย, ดูความเรียบร้อยของงานเป็นครั้งสุดท้าย Sample: ก่อนลูกค้าจะมารับชุดที่สั่งตัดไว้ ช่างต้องเก็บงานเพื่อดูความเรียบร้อยก่อนทุกครั้ง สอบค้น v. check Syn. ตรวจค้น ,ค้น Related. look up,find out,ascertain Sample: คณะกรรมการฯ ได้สอบค้นเอกสารการสะกดคำภาษาถิ่นอีสานจากพจนานุกรมต่างๆ รุกฆาต v. check Related. checkmate Def. เดินแต้มหมากรุกเข้าไปกระทบตาขุน และตาตัวอื่นของอีกฝ่ายหนึ่ง Sample: เขารุกฆาตคู่ต่อสู้โดยไม่ลังเล เช็ค v. check Syn. ตรวจ,ตรวจสอบ Related. inspect,examine Sample: นักวิจัยต้องเช็คข้อมูล 2 ครั้งก่อนส่งวิเคราะห์ ตรวจ v. check Syn. ตรวจสอบ,ตรวจทาน Related. censor,inspect,examine Def. พิจารณาดูว่าถูกหรือผิด ดีหรือร้าย Sample: ผู้อำนวยการตรวจบัญชีบริษัทเดือนละ 1 ครั้ง ตรวจชำระ v. check Related. inspect Sample: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจชำระสะสางบทกฎหมายทั้งหมด ตรวจสอบ v. check Syn. ตรวจ,สืบสวน,วิเคราะห์,พิจารณา,สำรวจ Related. verify,investigate,examine Sample: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร