ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

clothes

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 20,624 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clothes n. เสื้อผ้า Syn. clothing,garments ,dress Related. เครื่องแต่งกาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูษณพาส n. clothes Syn. เครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า Related. garments ภูษา n. clothes Syn. เครื่องนุ่งห่ม,ผ้าทรง Related. garments ,apparel,raiment,vesture Sample: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย อาภรณ์ n. clothes Syn. เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ Related. clothing,apparel,attire,dress,garment,garb,costume Sample: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย เครื่องนุ่งห่ม n. clothes Class. ชุด Syn. เสื้อผ้า ,เครื่องแต่งกาย,อาภรณ์,เครื่องแต่งตัว Related. clothing,apparel,attire,dress,garment,garb,costume Sample: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เครื่องแต่งกาย n. clothes Class. ชุด Syn. เสื้อผ้า ,อาภรณ์,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งตัว,เครื่องนุ่งห่ม Related. clothing,apparel,attire,dress,garment,garb,costume Sample: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก เครื่องแต่งตัว n. clothes Class. ชุด Syn. เสื้อผ้า ,อาภรณ์,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งตัว,เครื่องนุ่งห่ม Related. clothing,apparel,attire,dress,garment,garb,costume Sample: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด เสื้อแสง n. clothes Class. ตัว Related. clothing,apparel,vesture Def. เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม Sample: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
clothes what people wear Sample: Be sure to bring enough clothes for two weeks.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร