ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

command

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 11,669 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
command n. การออกคำสั่ง Syn. direction,dictation,rule,charge,regulation,bidding,exaction ,domination,dominion,coercion,compulsion,constraint,hold,supervision,government Related. การบัญชาการ command n. คนในบังคับบัญชา Syn. unit,squad,group,company,battalion,regiment,army,division,post,garrison,brigade,platoon,corps,battery,sector,vanguard command vi. ควบคุม Syn. order,direct,decree,bid,rule,govern Related. มีอำนาจเหนือ command vt. ควบคุม Syn. order,direct,decree,bid,rule,govern,restrain,check Related. มีอำนาจเหนือ command n. ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา Syn. mastery,expertise,facility,grasp,ability command n. คำสั่ง Syn. order,demand,decree,injunction,direction,directive,ultimatum,prohibition,interdict,interdiction,summons,mandate,behest ,edict,instruction,dictate,commandment,writ,imperative,ordinance,law,fiat,bidding,prescription Ant. countermand,revocation,retraction command n. ตำแหน่งบัญชาการ Syn. suzerainty,ascendance ,ascendancy ,lead,post,rulership,superintendence ,directorship,presidency,administration,mastery command vi. สั่งการ Syn. order,demand,decree,direct,dictate,prescribe,bid,tell,govern Related. บัญชาการ,ออกคำสั่ง,บังคับบัญชา command vt. สั่งการ Syn. order,demand,decree,direct,dictate,prescribe,bid,tell,govern,instruct,enjoin,summon,exact,appoint,compel Related. บัญชาการ,ออกคำสั่ง,บังคับบัญชา command n. อำนาจบังคับบัญชา Syn. authority,control,leadership,mastery,sway,domination,dominion,sovereignty,prerogative,authorisation ,authorization,supremacy,primacy,suzerainty,jurisdiction Related. อำนาจบัญชาการ ,อำนาจสั่งการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่งงาน v. command Related. order,give an order to สั่งการ v. command Syn. สั่ง,ออกคำสั่ง Related. order,bid,charge,direct Sample: ท่านยังไม่มีอำนาจจะพูดจาหรือสั่งการอะไร คำสั่ง n. command Class. คำสั่ง, เรื่อง Syn. คำบัญชา Related. order,word of command Sample: อธิบดีกรมตำรวจมีคำสั่งให้โยกย้ายนายตำรวจทั่วประเทศ คำบัญชา n. command Syn. คำสั่ง,คำประกาศิต Related. order,injunction,mandate,requisition,charge Sample: เขารีบเดินไปตามคำบัญชาของเสียงนั้นโดยเร็ว อาเทศ n. command Syn. คำสั่ง Related. order บงการ v. command Syn. สั่ง,ออกคำสั่ง Related. order,direct,dictate Def. ระบุชี้ให้ดำเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด Sample: ตำรวจเชื่อว่าเขาเป็นคนบงการสั่งฆ่าเจ้าพ่อคนนี้ บังคับการ v. command Syn. ควบคุม,กำกับ,สั่งงาน,สั่งการ Related. direct,control,govern Def. รับผิดชอบในการควบคุมและสั่งการ Sample: ผู้การกองพันบังคับการทหารให้ออกปฏิบัติงาน บังคับบัญชา v. command Syn. สั่ง,ควบคุม,บังคับการ Related. direct,order,control,govern Sample: ท่านนายพลบังคับบัญชานายทหารว่าให้ทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยของทหารอย่างเคร่งครัด บัญชา v. command Syn. บัญชาการ,สั่งการ Related. direct,order Sample: นายพลบัญชาเหล่าทหารให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ ประกาศิต n. command Syn. คำสั่งเด็ดขาด ,คำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ Related. order,commandment Sample: เขาขัดขืนประกาศิตพระผู้เป็นเจ้า
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
command to order Sample: The general commanded the army to move against the enemy. command to have power over something Sample: The President commands all the military forces.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร