ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

copy

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,747 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copy vt. ทำสำเนา Related. ถ่ายสำเนา,พิมพ์สำเนา ,คัดลอก,อัดสำเนา copy vt. ทำอย่างเดียวกัน Syn. imitate,mimic copy vt. เลียนแบบ Related. ลอก,ลอกแบบ,ลอกเลียน copy vi. เลียนแบบ Related. ลอก,ลอกแบบ,ลอกเลียน copy n. สำเนา Syn. duplicate,facsimile Related. ฉบับสำเนา ,เล่มคัดลอก copy n. หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดสำเนา v. copy Related. transcribe,make a copy of Def. คัดลอกข้อความให้ตรงตามต้นฉบับ Sample: จ่าเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นได้คัดสำเนาเก็บไว้ด้วยตัวพิมพ์ดีด ถ่ายสำเนา v. copy Syn. ก๊อบปี้ Related. duplicate Def. นำต้นฉบับเดิมไปจำลองแบบขึ้น Sample: ผู้สมัครต้องถ่ายสำเนาเอกสารทุกฉบับเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน สำเนา n. copy Class. แผ่น, ฉบับ Related. clone,counterfeit Ant. ต้นฉบับ สำเนา v. copy Syn. คัดลอก,ถ่าย Related. duplicate Def. คัดหรือถ่ายข้อความหรือภาพเป็นต้นจากต้นแบบหรือต้นฉบับ Sample: แบบฟอร์มจะต้องถูกสำเนาและกระจายส่งผ่านไปยังแผนกต่างๆ อีกหลายแผนก สำเนา n. copy Related. duplicate Def. ข้อความหรือภาพเป็นต้นที่ผลิตซ้ำจากต้นแบบหรือต้นฉบับ Sample: ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นสำเนารูปถ่ายหนังสือเดินทางผู้มีชื่อในทะเบียนท้องถิ่นพร้อมกับคำร้อง เลียนแบบ v. copy Syn. เอาอย่าง Related. imitate,mimic,ape,emulate,mock Def. พยายามทำให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกับต้นแบบ Sample: ความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเลียนแบบได้ คัด v. copy Related. transcribe,excerpt,duplicate,reproduce Def. ลอกข้อความหรือลวดลายออกจากต้นฉบับ Sample: ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจักเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านมากทีเดียวจึงขออนุญาตคัดข้อความดังกล่าวนั้นมาเสนอท่านผู้อ่าน คัดลอก v. copy Syn. ลอก,ลอกแบบ,อัดสำเนา Related. transcribe,excerpt,duplicate,reproduce Sample: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตนและให้ขีดเส้นใต้ประโยคใจความสำคัญ ปั๊ม v. copy Syn. หล่อ,ลอกแบบ Related. reproduce,reprint Sample: ฉันคงต้องเอาลูกกุญแจไปปั๊มเป็นลูกสำรองไว้ ลอกเลียน v. copy Syn. ลอก,เลียนแบบ Related. imitate,reproduce,duplicate,replicate Sample: ในการพัฒนาชนบท รัฐบาลควรปรับใช้แนวคิดต่างๆ ตามความเหมาะสม ไม่จำเป็นจะต้องลอกเลียนให้เหมือนแบบทุกประการ ถอด v. copy Syn. ถ่าย Related. imitate Sample: ผมพยายามถอดแบบของท่านเหล่านั้น บางอย่างก็ทำได้บางอย่างก็ไม่อาจเทียบได้ ถ่ายแบบ v. copy Syn. ถอดแบบ,เอาอย่าง,เอาแบบอย่าง Related. imitate Def. ถอดลักษณะหรือนิสัยใจคอมา Sample: เขาถ่ายแบบพ่อมาทุกอย่างทั้งหน้าตาและนิสัยใจคอ ถ่ายเอกสาร v. copy Syn. ทำสำเนา Related. make a copy Def. จำลองเอกสาร Sample: เลขานุการส่วนมากจะเสียเวลาในการพิมพ์งานต่างๆ จัดแฟ้ม ถ่ายเอกสาร รับโทรศัพท์ จัดตารางการประชุม รับส่งจดหมาย เป็นต้น ฉบับ clas. copy Class. ฉบับ Related. issue Sample: บ้านนี้รับหนังสือพิมพ์วันละ 2 ฉบับ ฉบับ n. copy Class. ฉบับ Syn. เล่มหนังสือ ,แผ่นจดหมาย ,แผ่นเอกสาร Related. issue,edition,version Def. หนังสือเรื่องเดียวกันซึ่งมีข้อความหรือสำนวนแตกต่างกันเป็นต้น เช่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน Sample: เราจะพูดถึงวิธีแก้ปัญหาอีกครั้งหนึ่งในฉบับต่อไป ก๊อบปี้ v. copy Syn. ลอก Def. ลอกตาม หรือทำตามต้นฉบับหรือต้นแบบ
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
copy to make something exactly like another Sample: Joseph can copy that document for us. copy something made to look exactly like another Sample: This copy is so bad I cannot read it.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
cabinet calcium call calm camera camp campaign can cancel cancer candidate capital capitalism capture car carbon care careful carry carry out case (court) case (medical) cat catch cause ceasefire celebrate cell center century ceremony chairman champion chance change charge chase cheat cheer chemicals chemistry chest chicken pox chief child children chin chlorine cholera choose chromosome circle citizen city civil rights civilian claim clash clean clear clergy climate climb clock close cloth clothes cloud coal coalition coast coffee cold collect college colony color combine come command comment committee common communicate community company compare compete complete complex compound compromise computer concern condemn condition conference confirm conflict congratulate Congress connect continue control convention cook cool cooperate copper copy corn correct cost cotton count country court cover cow crash create creature credit crew crime criminal crisis criticize crops cross crowd crush cry culture cure curfew current custom customs cut cystic fibrosis

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร