Search for:

die

   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 18,612 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
die [VI] ตาย Syn. decease; expire; be no more; depart; passaway; end Related. สิ้นอายุขัย, หมดอายุ die [VI] พินาศ Syn. perish; fail; collapse Related. ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม die [VI] หยุด Syn. stop Related. หยุดทำงาน die [N] แม่พิมพ์ตอกโลหะ die [N] ลูกเต๋า Related. สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มรณะ [V] die Syn. ตาย, วายชนม์, มรณา, วางวาย, สิ้นบุญ, ล่วงลับ, เสีย Related. pass away Sample: นายเก่าของผม เดี๋ยวนี้มรณะเสียแล้ว กลับบ้านเก่า [V] die Syn. ตาย Related. pass away Sample: โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจนแทบจะรักษาไม่ได้ ทำให้มีโอกาสกลับบ้านเก่าได้สูง ถึงอนิจกรรม [V] die Syn. ถึงแก่อนิจกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต Related. pass away Sample: ท่านเจ้าคุณป่วยและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนถึงอนิจกรรม 3 วันเท่านั้น ถึงอสัญกรรม [V] die Syn. ถึงแก่อสัญกรรม, ตาย, สิ้นชีวิต Related. pass away Sample: อดีตนายกรัฐมนตรีถึงอสัญกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาล ม่องเท่ง [V] die Syn. ม่อง, ตาย Sample: ยังไงๆ เขาก็ม่องเท่งไปแล้ว จะมัวเสียอกเสียใจหาพระแสงอะไรอยู่ วางวาย [V] die Syn. ตาย, มรณะ, ถึงแก่มรณภาพ, มรณภาพ, แตกดับ, ถึงกาลกิริยา, ลาโลก, วายชนม์, ชีวงคต, ชีวิตักษัย, ปลดปลง, มรณา, ม้วย, ม้วยมรณ์, ม้วยมรณา, วายชีวาตม์, วายชีวา Related. pass away; perish Def. ไม่มีชีวิตอีกต่อไป Sample: เจ้าจะต้องวางวายเป็นแน่แท้ หากเจ้าไม่ทำตามที่สาบานไว้ ล้ม [V] die Syn. give up the ghost Related. perish; croak ; pass away; kick the bucket; peg out; snuff it; Def. จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก ลาจาก [V] die Syn. ตาย Related. pass away; perish; kick the bucket; peg out; sniff it Sample: คุณปู่ท่านลาจากพวกเราไปแล้ว วายปราณ [V] die Syn. ตาย, สิ้นลม, สิ้นใจ, ถึงแก่กรรม Related. breathe one's last; pass away; kick the bucket; croak; sniff it; perish; peg out Def. สิ้นสุดสภาพของการมีชีวิต Sample: แม้ว่าท่านจะวายปราณไปนานแล้ว แต่ผลงานของท่านก็ยังคงเป็นที่กล่าวขวัญอยู่ สิ้นใจ [V] die Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม Related. pass away; perish; breathe one's last; croak; kick the bucket ; peg out; sniff it Def. อาการที่แสดงว่าตาย Sample: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่ สิ้นบุญ [V] die Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม Related. pass away; perish; breathe one's last; croak; kick the bucket ; peg out; sniff it Def. อาการที่แสดงว่าตาย Sample: ท่านสิ้นบุญหลังพ่อผมราว 2 ปีเห็นจะได้ สิ้นลมหายใจ [V] die Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, สิ้นใจ Related. pass away; perish; breathe one's last; croak; kick the bucket ; peg out; sniff it Def. อาการที่แสดงว่าตาย Sample: ท่านสิ้นลมหายใจลงเมื่ออายุ 55 ปี มอด [V] die Syn. ตาย, มอดม้วย, ม้วยมอด Related. pass away; perish Sample: มะตี [V] die Syn. ตาย, สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต Related. pass away ดับชีพ [V] die Syn. สิ้นชีพ, เสียชีวิต, วายชนม์ Related. pass away; perish; croak Def. สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต Sample: ท่านดับชีพตามคุณหญิงไปแล้ว ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของลูกหลาน ซี้ [V] die Syn. ตาย, สิ้นชีวิต, สิ้นใจ, สิ้นลม Related. pass away; perish; croak Def. สิ้นใจตายไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต Sample: โกวร้านกาแฟซี้แล้วเมื่อคืนนี้ มอดม้วย [V] die Syn. ตาย, สิ้นลม, ม้วยมรณา Related. perish; pass away Def. สิ้นสุดการมีชีวิตอยู่ Sample: เขาจะต้องมอดม้วยอย่างทุกข์ทรมานใจเหมือนอย่างที่เขาทำกับเธอ พบจุดจบ [V] die Syn. ตาย Related. come to an end Sample: ไก่ที่อยู่ใต้ถุนโรงครัว อีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามันคงออกมาพบจุดจบเช่นเดียวกับเพื่อนของมันที่ตายไปแล้ว วายชนม์ [V] die Syn. ตาย, วายชีวิต, วายปราณ, วายสังขาร, สิ้น Related. pass away; perish; succumb Sample: แม้ท่านจะวายชนม์ไปแล้ว แต่ประชาชนยังคงระลึกถึงท่านเสมอ อาสัญ [V] die Syn. ตาย Related. decease; pass away; expire Sample: อุศเรนอาสัญ เพราะวาจานางวาลี หมดบุญ [V] die Syn. ตาย, สิ้นบุญ Related. pass away Sample: การที่ต้องอยู่จนแก่ชราจึงต้องทนทุกข์อยู่ไปจนกว่าจะตายที่เรียกกันว่าหมดบุญก็คือสิ้นกรรมนั่นเอง ตาย [V] die Syn. ม้วยมรณ์, เสียชีวิต, ถึงแก่กรรม, มรณะ, สิ้นใจ Related. pass away; decease; perish; expire; be dead; croak; kick the bucket; peg out; breathe one's last Def. สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต Sample: พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร แตกดับ [V] die Syn. ตาย, ม้วย, ม้วยมรณ์, ซี้, สิ้นบุญ, สิ้นลม, สิ้นใจ, มรณะ, ล่วงลับ, มรณภาพ, สวรรคต, สิ้นชีพิตักษัย Related. perish; pass away Def. สิ้นสภาพของการมีชีวิต Sample: บางอย่างดำรงอยู่ในโลกนาน บางอย่างดำรงอยู่ไม่กี่วันก็แตกดับ ม้วย [V] die Syn. ตาย, สิ้นสุด, มอดหมด, สิ้น, เสียชีวิต, ล่วงลับ, ม้วยมรณา Related. pass away; perish ชีวิตักษัย [V] die Syn. สิ้นชีวิต, ตาย Related. become dead; pass away เท่งทึง [V] die Related. pass away; pass on; depart; perish Def. ตาย นอนตาย [V] die Syn. ตาย Related. become dead Def. นอนสิ้นใจไป Sample: แม่เฒ่านอนตายอยู่ในกระท่อมโดยที่ไม่มีลูกหลานสักคนมาดูใจ ล่วงลับ [V] die Syn. ตาย Related. perish; kick the bucket; pass away; snuff it Sample: บิดาของผมล่วงลับไปแล้วหลายปี จุติ [V] die Syn. ตาย (มักใช้แก่เทวดา) Related. pass away; stop living Sample: เทวดาจุติลงมาบนโลกมนุษย์ จบชีวิต [V] die Syn. ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต Related. pass away; stop living Sample: ทหารจบชีวิตลงในสนามรบเป็นจำนวนมาก ล้ม [V] die Syn. ตาย Related. pass away; perish; croak; kick the bucket Sample: ผลจากการทำสงครามทำให้ช้างล้มไปเป็นจำนวนมาก
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
die to become dead Sample: If you touch that wire you will die. die to stop living Sample: The river died slowly as pollution increased. die to end Sample: All hope died when the prison gate closed.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
damdamagedancedangerdarkdatedaughterdaydeaddeafdealdebatedebtdecidedeclaredecreasedeepdefeatdefenddeficitdefinedegreedelaydelegatedemanddemocracydemonstratedengue feverdenouncedensedenydependdeploredeploydepressiondescribedesertdesigndesiredestroydetaildevelopdevicediabetesdiarrheadictatordiedietdifferentdifficultdigdinnerdiplomatdirectdirectiondirtdisappeardisarmdiscoverdiscussdiseasedismissdisputedissidentdistancedivedividedodoctordocumentdogdollardoordowndreamdrinkdrivedropdrowndrugdryduringdustduty

This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
เกมส์
เกมส์ สุดยอดเกมส์ Flash เกมส์ออนไลน์ ที่ให้คุณเล่นมากกว่า 10,000 เกมส์ เกมออนไลน์เล่นกันฟรีๆ เลือกหาเกมส์ที่ตรงใจ เล่นง่าย รวมเกมส์เป็นหมวดๆ เกมส์ทำอาหาร เกมส์แต่งตัว เกมส์ต่อสู้ เกมส์กีฬา เกมส์ยิง มากมายหลายแนว Action Game หรือเกมส์กระดาน ให้เลือกและกลับมาเล่นได้ไม่รู้เบื่อ หาเกมแฟลชที่ถูใจคุณได้ที่นี่
ฟังเพลง
ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ กับกระปุก Music Station ที่มีเพลงใหม่ อัลบั้มเพลงล่าสุด เพลงฮิต เพลงล่าสุด มิวสิควีดีโอ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดททุกวัน Music Chart ฟังวิทยุออนไลน์ ให้คุณติดตามได้ทุกแนวเพลง Pop Rock เพลงไทย เพลงสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงเพื่อชีวิต เพลงอินดี้ โค๊ดเพลง เนื้อเพลง Song Hits ริงโทน Fullsong ให้โหลด MV ดาวน์โหลดเพลง MP3 กระปุกมิวสิคสเตชั่น ศูนย์รวมเพลงของคุณ
ดูดวง
ดูดวง ดูดวงความรัก ตามหลักโหราศาสตร์ ดวงดาว ให้คุณดูดวงวันนี้ ดวงตามราศี จับคู่ดวงวันเกิด ดูดวงเนื้อคู่ หรือจะดูดวงไพ่ยิบซี Tarot ทำนายแม่นๆ ดวงชะตาของคุณผสานกับดวงดาว ที่ส่งผลให้กราฟชีวิต หน้าที่การงาน ความรัก ดวงการเงิน ดวงสุขภาพ ปีชง ทุกเรื่องที่คุฯอยากรู้ โหงวเฮ้ง ทำนายฝัน ฮวงจุ้ย ชื่อมงคล สีถูกโฉลก ดูลายมือ กับกระปุก Horoscope กระปุกดูดวง 2552 นี้มีดูดวงกับหมอลักษณ์ ด้วยนะ
ผลบอล
ผลบอล Kapook Football สุดยอดลูกหนัง Soccer ที่ให้คุณติดตามผลบอลสด ภาษาไทย แบบ Livescore ผลบอล จากฟุตบอลทุกลีค เช่น พรีเมียร์ลีค บอลอังกฤษ ยุโรป สเปน เยอร์มัน Live Soccer all around the world วิเคราะห์บอล ฟันธง ทีเด็ดครบครัน ทัศนะบอลจากสมาชิกขั้นเทพ ราคาบอล พร้อมอัตราต่อรอง และตารางการแข่งขัน โปรแกรมฟุตบอล คลิปฟุตบอล สุดมันส์ด้วยการทายผลบอล ทีเด็ด และข่าวฟุตบอล Update ถึงใจ จะเชียร์ทีมไหน แฟน แมนยู ลิเวอร์พูล เชลซี อาร์เซนอล หรือทีมฟุตบอลไหน พลาดแล้วจะเสียใจ กระปุกฟุตบอล ไม่เหมือนใคร คลิกด่วน
ดูทีวีย้อนหลัง
ดูทีวีย้อนหลัง กลับบ้านดูทีวีรายการโปรด ไม่ทัน! มาดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวีออนไลน์ กับกระปุกทีวี ที่รวบรวมสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง NBT TTV และช่องรายการดาวเทียม ให้คุณดูกันฟรีๆ ดูทีวีสดๆ หรือจะเลือกดูรายการย้อนหลัง ช่องกีฬา ละคร รายการ TV บนอินเทอร์เน็ต ได้แบบไม่พลาดกันอีกต่อไปได้แล้ว ละครย้อนหลัง ย้อนหลังรายการทีวีรายวัน Live TV on internet ตลอด 24 ชั่วโมง

แนะนำ ติ-ชม หรือหากคุณมีข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ e-mail มาที่ contact