ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

divide

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 19,617 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divide vt. แบ่ง Syn. part,split,detach Related. แยก,แบ่งแยก,แยกเป็นสองส่วน Ant. join,unite divide vi. แบ่ง Syn. part,split,detach Related. แยก,แบ่งแยก,แยกเป็นสองส่วน Ant. join,unite divide vi. หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide,separate Ant. integrate,unite divide vt. หาร (ทางคณิตศาสตร์) Syn. subdivide,separate Ant. integrate,unite
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งกลุ่ม v. divide Related. divide into groups Def. แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ Ant. รวมกลุ่ม Sample: วิทยากรให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่มเพื่อระดมความคิดกัน ย่อย v. divide Syn. แบ่ง ,แยกย่อย Related. be divided ,separate,split Def. ทำเป็นส่วนน้อยๆ, ทำให้ละเอียด Sample: ในสมัยก่อนประเทศราชหรือแว่นแคว้นแดนดินต่างๆ แบ่งย่อยออกเป็นหัวเมืองเอก โท ตรี และจัตวา แยก v. divide Syn. แบ่ง Related. separate,part,split,bisect Def. ทำให้สิ่งที่รวมกันอยู่หรือประกอบกันอยู่ออกจากกัน Ant. รวม Sample: เขาได้แยกมนุษย์ออกเป็น 2 ส่วน คือ กาย (body) และจิต (mind) ปัน v. divide Syn. แบ่ง ,แบ่งปัน Related. allocate,distribute,share Def. แบ่งให้ Sample: เมื่อเขาโตแล้วความสนใจที่บิดามารดาเคยทุ่มเทให้เฉพาะตนผู้เดียวก็ถูกปันไปให้น้องๆ จัดแบ่ง v. divide Syn. แบ่ง ,แยก,แบ่งแยก Related. separate,split Ant. รวม,ผนวก Sample: การศึกษาในศตวรรษที่ 21นั้นสามารถจัดแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการรู้คิดและด้านของอารมณ์
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
divide to separate into two or more parts Sample: She divided the food into four equal amounts.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
dam damage dance danger dark date daughter day dead deaf deal debate debt decide declare decrease deep defeat defend deficit define degree delay delegate demand democracy demonstrate dengue fever denounce dense deny depend deplore deploy depression describe desert design desire destroy detail develop device diabetes diarrhea dictator die diet different difficult dig dinner diplomat direct direction dirt disappear disarm discover discuss disease dismiss dispute dissident distance dive divide do doctor document dog dollar door down dream drink drive drop drown drug dry during dust duty

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร