ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

end

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 19,317 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
end n. ขอบเขต Syn. border,boundary,limit Related. เขตจำกัด end n. ความตาย Syn. death,demise,doom end n. ตอนจบ Syn. conclusion,ending,finate Related. อวสาน,บทสรุป,ตอนสุดท้าย ,ตอนอวสาน ,ปลายทาง(ในการต่อโทรศัพท์) ,ปลายสาย ,การจบ ,การสิ้นสุด , Ant. beginning,start end vt. ทำให้สิ้นสุด Syn. finish,quit,stop Related. ทำให้จบ ,ทำให้เลิก end vi. ทำให้สิ้นสุด Syn. finish,quit,stop Related. ทำให้จบ ,ทำให้เลิก end n. เป้าหมาย Syn. aim,object,purpose Related. วัตถุประสงค์ end vi. มีผลสรุป Syn. result end n. ส่วนที่เหลือ Related. ส่วนที่ตกค้าง ,ซาก,เศษ end n. ส่วนปลายของวัตถุ Syn. butt,tail,tip
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุดดับ n. end Related. result,outcome,upshot,ending,death Def. จุดสิ้นสุดของเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคล Sample: เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดดับทางการเมืองของเขาเลยทีเดียว สิ้นสุด v. end Syn. จบ,หมด,ถึงที่สุด Related. finish,stop Ant. เริ่มต้น,แรกเริ่ใ จบบริบูรณ์ v. end Related. come to an end,finish,complete Def. เสร็จโดยสมบูรณ์ Sample: บัดนี้งานของเขาจบบริบูรณ์แล้ว สุด v. end Syn. หมด,จบ,สิ้น,สิ้นสุด Related. come to an end,finish,terminate สุดสิ้น v. end Syn. เสร็จสิ้น,จบลง ,จบสิ้น,สิ้นสุด,จบ Related. come to an end,finish,be over,be completed ,conclude Sample: งานของเราสุดสิ้นลงแล้ว เสร็จสิ้น v. end Syn. เสร็จ,สำเร็จ,จบสิ้น Related. finish,come to an end,terminate,be completed ,be done ,be over,conclude Sample: พนักงานสอบสวนจะพยายามสรุปสำนวนคดีให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ สิ้นสุด v. end Syn. จบสิ้น Related. come to an end,terminate,be over Ant. เริ่มต้น Sample: เรื่องราวระหว่างผมกับคุณสิ้นสุดลงแล้ว ยุติ v. end Syn. ตกลง,จบ,เลิก Related. terminate,cease,finish,stop,come to an end,wind up,culminate Ant. เริ่มต้น Sample: สภาตำบลลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยุติการปลูกยูคาลิปตัส ปลายมือ n. end Related. later period ,late stage ,later life Def. บั้นปลายของชีวิต Sample: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข ตอนจบ n. end Syn. ตอนอวสาน Related. terminate Def. ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง Sample: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ ตอนท้าย n. end Syn. ส่วนท้าย ,ช่วงท้าย Related. at the end ,towards the end ,extreme Ant. ตอนแรก,ตอนต้น Sample: ตอนท้ายของนวนิยายเรื่องนี้จบได้ไม่ค่อยดี ท้ายโต่ง n. end Syn. หลังสุด ,ปลายสุด Related. hindmost part ,extreme end Def. ท้ายที่สูงโด่งขึ้นไป (ใช้แก่เรือ) การยุติ n. end Syn. การหยุด ,การจบ ,การเลิก ,การสิ้นสุด ,การเสร็จสิ้น ,การลงเอย ,การอวสาน Related. termination,stop,close,finish,halt Sample: การยุติของสงครามเย็นทำให้เกิดสันติภาพไปทั่วโลก จบเรื่อง v. end Syn. สิ้นเรื่อง,หมดเรื่อง Related. finish,settle,be brought to an end ,come to an end จุดสิ้นสุด n. end Syn. จุดจบ Related. cessation,edge,finish Ant. จุดเริ่ม,จุดเริ่มต้น Sample: จุดสิ้นสุดของมนุษย์ทุกคนก็คือ ความตาย จุดจบ n. end Syn. วาระสุดท้าย,ตอนสุดท้าย ,ตอนจบ Related. end point ,final part ,termination,close,conclusion Ant. จุดเริ่มต้น,จุดกำเนิด,แหล่งกำเนิด Sample: ไม่ว่าจุดจบของสงครามจะออกมาในรูปไหนก็ตาม ฝ่ายบริหารของสหรัฐล้วนแต่ไม่สบายใจกันทั้งสิ้น จบ v. end Syn. เลิก,สิ้นสุด Related. finish,come to an end Def. สิ้นสุดคราวหนึ่งๆ Ant. เริ่ม Sample: ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะจบบทความนี้ อวสาน n. end Syn. จบ,สิ้นสุด,ยุติ Related. conclusion,final stage Ant. เริ่ม,เริ่มต้น Sample: องค์การนั้นจะพบจุดอวสานในไม่ช้า อวสาน v. end Syn. จบ,สิ้นสุด,ยุติ Related. terminate,come to an end,be over Ant. เริ่ม,เริ่มต้น Sample: เมื่อไหร่เรื่องนี้จะอวสานลงไปเสียที
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
end to stop Sample: The chairman ended the meeting. end to finish Sample: The year ended peacefully. end the part which comes last Sample: We were happy to reach the end of the project.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
each ear early earn earth Earth earthquake ease east easy eat ecology economy edge education effect effort egg either elbow elect electricity electron element embassy emergency emotion employ empty encephalitis end enemy energy enforce engine engineer enjoy enough enter environment enzyme equal equipment escape especially establish estimate ethnic evaporate even event ever every evidence evil exact examine example excellent except exchange excuse execute exercise exile exist expand expect expel experience experiment expert explain explode explore export express extend extra extreme extremist eye

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร