ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

float

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,907 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
float vi. ลอยบนผิวน้ำหรือในอากาศ Syn. drift,sail,glide Related. ล่องลอย,ลอยตามน้ำ Ant. sink float vt. ทำให้ลอยได้ Related. ทำให้ลอยมาตามน้ำ Ant. sink float n. สิ่งที่ลอยได้ เช่น แพ float vi. เดินนวยนาด Related. กรีดกราย,เยื้องกราย float vt. ขายหุ้นในบริษัทให้กับสาธาณชนเป็นครั้งแรก float vt. ปล่อยค่าเงินหรือดอกเบี้ยลอยตัว float vt. เริ่มโครงการ Syn. launch,set up Related. ลงมือดำเนินการ ,ก่อตั้งบริษัท Ant. close float n. เครื่องดื่มที่มีไอศกรีมลอยอยู่ข้างใน Related. ไอศกรีมโซดา float n. เศษสตางค์ที่เตรียมไว้สำหรับเป็นเงินทอนในการขายของ float n. ขบวนรถแห่ในงานรื่นเริง float n. ชูชีพ Syn. life preserver
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลอยคว้าง v. float Syn. ลอยเคว้ง ,ลอยเคว้งคว้าง Related. adrift Def. ลอยไปตามกระแสลมหรือกระแสน้ำอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว Ant. จมลง ,จมดิ่ง Sample: ดอกหญ้าลอยคว้างไปตามสายลมอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับชีวิตของฉัน ลอยตัว v. float Syn. ลอย Def. ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ Ant. จม,จมดิ่ง Sample: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน ล่อง v. float Syn. ล่องเรือ ,แล่นเรือ ,ล่องไป ,ลอย Related. drift,go downstream Def. ลงมาตามน้ำ Sample: เรือสำเภาทำหน้าที่บรรทุกสินค้าล่องไปมาระหว่างจีนกับสยาม ล่อง v. float Syn. ล่องลม ,ลอยลม Related. wander,drift,waft,follow the wind Def. ไปตามลม Sample: ลูกบัลลูนล่องไปทางทิศเหนือ ล่องลอย v. float Syn. ลอยล่อง ,ลอยละล่อง Related. drift,bob,sail,glide,move gently ,slip along ,slide Def. เคลื่อนไปในน้ำหรือในอากาศช้าๆ Sample: เรือน้อยล่องลอยไปตามน้ำ ฟ่อง v. float Syn. ลอยฟ่อง Related. float freely ,rise highly Def. ลอยสูง, ลอยเด่น, ลอยอยู่ตามลำพัง Sample: น้ำในคลองแสนแสบมีฟองขาวลอยฟ่องเต็มไปหมด ลอยคอ v. float Related. swim with the head above water ,float with the head above water Def. ว่ายน้ำตั้งตัวตรง คออยู่เหนือน้ำ Sample: ปัจจุบันการลอยกระทงมีคนพายเรือ หรือไม่ก็ลอยคอไปคอยเก็บเงินในกระทง ลอยลำ v. float Syn. ลอย,ลอยน้ำ Related. drift Def. ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ Sample: เรือรบของสหรัฐลอยลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย การลอยตัว n. float Related. floatation Def. การหมดภาระ, การพ้นข้อผูกพัน, การหมดปัญหายุ่งยาก Sample: การลอยตัวของเงินบาททำให้ข้าวของราคาแพงขึ้นมาก ทุ่นอวน n. float Def. ทุ่นสำหรับผูกอวนไม่ให้จม
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
float to be on water without sinking Sample: The boat floated on top of the water. float to move or be moved gently on water or through air Sample: The balloon rose into the air and floated away.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
face fact factory fail fair fall FALSE family famous far farm fast fat father fear federal feed feel female fence fertile fetus few field fierce fight fill film final financial find fine fingers finish fire fireworks firm first fish fission fit fix flag flat flee float flood floor flow flower fluid fly fog follow food foot foot for force foreign forest forget forgive form former forward free freedom freeze fresh friend frighten from front fruit fuel full fun funeral fusion future

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร