ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

give

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 5,315 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give vt. ให้ Syn. bestow,confer,grant Related. ส่งให้ ,ยอมยกให้ ,มอบให้ Ant. take give vt. แสดง Syn. present
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้ v. give Syn. มอบ,สละ,แจก ทูนหัว v. give Related. bestow,grant,present Def. ยกให้หรือมอบให้ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวด Sample: ถ้าท่านต้องประสงค์บุตรีของเกล้ากระผม เกล้ากระผมก็จะทูนหัวให้ อำนวย v. give Syn. อวย,ให้ Related. produce,afford,accord,bestow,grant,permit Sample: พ่อแม่มุ่งหวังให้ลูกเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่โอกาสจะอำนวย ให้ v. give Syn. มอบ,ส่งให้ Related. offer,hand in,present,award Def. หยิบยื่นให้ Sample: แม่ให้เงินติดตัว 1,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินอยู่ในกรุงเทพ มอบให้ v. give Syn. ให้,สละให้ ,ส่งให้ ,ส่งมอบ,ยกให้ ,มอบให้ Related. bestow,grant,hand out Def. สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ผู้อื่น Sample: ข้าพเจ้านำหนังสือจำนวน 5,000 เล่มมามอบให้แก่ห้องสมุดของโรงเรียน มอบ v. give Syn. ให้,ส่งให้ ,ส่งมอบ,ยกให้ ,มอบให้ Related. bestow,grant,hand out Def. สละให้หรือยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ Sample: นักโบราณคดีได้มอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งมีมากมายมหาศาลให้กับทางราชการ ประสาท v. give Syn. ยื่นให้ ,มอบให้,ยินดีให้ ,โปรดให้ Related. be pleased to give ,bestow,confer,grant Sample: อธิการบดีประสาทปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้ แผ่ v. give Syn. เผื่อแผ่ Related. dedicate Def. ให้ เช่น แผ่ส่วนบุญ Sample: คนไหนที่มีความรู้ย่อมต้องแผ่ความรู้นั้นให้บุคคลอื่น เพราะถือว่าความรู้นั้นจะเพิ่มพูนขึ้น
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
give to present to another to keep without receiving payment Sample: Her husband gave her a diamond ring for her birthday.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
gain game gas gather general genes genetic gentle get gift girl give glass go goal god gold gold good goods govern government grain granddaughter grandfather grandmother grandson grass gravity gray great green grind ground group grow guarantee guard guerrilla guide guilty gun

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร