ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

group

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,488 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขันธ์ n. group Syn. หมู่,หมวด,กอง,พวก Def. ส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ Sample: มนุษย์และสัตว์ประกอบด้วยขันธ์ทั้ง 5 คณะ n. group Syn. หมู่,พวก,แก๊ง,เหล่า,กลุ่ม,ทีม,ก๊ก Related. party Def. กลุ่มคนผู้ร่วมกันเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง Sample: ละครสัตว์คณะนี้มาจากโซเวียดเพื่อเปิดการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรม ค่าย n. group Syn. กลุ่ม,พวก,ฝ่าย Related. faction,party,side,clique,coterie Def. ฝ่ายที่มีความคิดเห็นเป็นแนวเดียวกัน Sample: แต่ละสำนักพิมพ์ต่างก็หยิบกลยุทธ์ วิธีการขายของแต่ละค่ายออกมาใช้กันจนหมดพุง ซึ่งส่งผลให้สินค้าขายดีมากขึ้น หมวด n. group Class. หมวด Syn. กลุ่ม,หมู่,พวก Related. amount,mass,cluster Def. ใช้กับสิ่งที่จัดรวมกัน Sample: บรรณารักษ์กำลังช่วยกันจัดหนังสือเป็นหมวด ฝักฝ่าย n. group Class. ฝ่าย Syn. พวก,ข้าง Related. side,company Def. คนที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตามความคิด Sample: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน ฝักฝ่าย n. group Syn. กลุ่ม,พวก,ข้าง,ฝักฝ่าย Related. company,party,school,faction,section,side Def. กลุ่มคนที่มีความคิดเห็นตรงกัน Sample: นักเรียนในห้องแยกกันเป็นฝักฝ่ายเพราะความเห็นไม่ตรงกัน ฝ่าย clas. group Class. ฝ่าย Syn. ข้าง,พวก,ส่วน Related. side,party,faction Sample: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย ฝูง clas. group Class. ฝูง Syn. กลุ่ม,โขยง Related. crowd,drove,convey,swarm,herd school Sample: หงส์หลายฝูงกำลังมุ่งหน้าไปยังประเทศเขตร้อน ฝูง n. group Syn. กลุ่ม,หมู่ Related. crowd,mass Sample: ฝูงลูกปลาเคลื่อนที่เข้ามาในที่ตื้นบริเวณใกล้ฝั่งเพื่อหาอาหาร พวก clas. group Class. พวก Syn. ฝ่าย,กลุ่ม,คณะ,หมู่,เหล่า,ทีม Related. party,company,set,gang,sect,clique,coterie Def. ลักษณนามของคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ Sample: โปรแกรมพวกนี้จะเป็นโปรแกรมการกุศลซึ่งเป็นโปรแกรมที่ประโยชน์ใช้งานได้จริง พวก n. group Class. พวก Syn. เหล่า,กลุ่ม,หมู่ Related. community,party,company,followers ,gang Def. คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเข้าเป็นกลุ่มเป็นหมู่ Sample: ในขณะที่แนวคิดแบบพวกพฤติกรรมนิยมกำลังเข้าแทนที่พวกโครงสร้างในสหรัฐอเมริกา กลุ่มเกสตัลก็เริ่มมีอิทธิพลในเยอรมัน ทวย n. group Syn. หมู่,เหล่า,ผอง Related. host,horde,company Sample: ทวยอาณาประชาราษฎร์ต่างแซ่ซ้องในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ราสี n. group Syn. กอง,หมู่ Related. set ชุด n. group Class. ชุด Syn. กลุ่ม,เหล่า,คณะ,พวก,กอง Related. set,series,team,collection,session Sample: ประธานาธิบดีของจีนมาเยือนไทยตามคำเชิญของรัฐบาลชุดนี้ ชุมนุม n. group Syn. กอง,หมู่,พวก Related. collection,party,club Sample: โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชุมนุมกิจกรรมนักเรียนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ก๊ก n. group Class. ก๊ก Syn. กลุ่ม,พวก,พรรค,เหล่า,หมู่ Related. party,faction,gang,clique Sample: ก๊กพระยาตากหนีไปอยู่จันทบุรีหลังจากกรุงแตก กลุ่ม clas. group Def. ลักษณนามเรียกของที่รวมกันเป็นหมู่ กลุ่ม n. group Class. กลุ่ม Syn. พวก,เหล่า Related. bloc ,community,crowd,assemblage,covey,bevy Def. คน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่รวมกันเป็นหมู่ๆ หรือเป็นกลุ่มก้อน Sample: กลุ่มแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมร่วมในแบบฉบับเฉพาะของตนเอง กลุ่มก้อน n. group Class. กลุ่ม Syn. กลุ่ม,หมู่,หมวด Related. amount,mass,cluster Sample: นักศึกษารวมตัวเป็นกลุ่มก้อนทำกิจกรรมทางการเมืองทุกปี กอง n. group Class. กอง Syn. หมู่,พวก,เหล่า Related. troop Sample: กองทัพยกกำลังออกไปรบกับข้าศึกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ คล่ำ n. group Syn. หมู่ Related. set พรวน n. group Syn. กระจุก,กลุ่ม,พะวง Related. group,bunch,cluster,crowd Sample: ไม่ว่าชายแก่ผู้นั้นจะเดินไปทางไหนก็จะมีสุนัขเดินตามเป็นพรวน จับกลุ่ม v. group Syn. รวมกลุ่ม Related. assemble,gather,collect Def. รวมกันเป็นหมู่ Ant. แยกกลุ่ม ,แตกกลุ่ม Sample: พวกผู้หญิงในบริษัทชอบจับกลุ่มซุบซิบนินทากันเป็นประจำ หมู่ n. group Syn. กลุ่ม,พวก,หมวด Related. party Def. สิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก Sample: อัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในหมู่ของพนักงานต่อเชื่อมสายเคเบิลของบริษัทโทรศัพท์นิวยอร์กเพิ่มสูงขึ้นมาก หมู่ clas. group Related. collection,bevy,squad,crowd,herd,flock,party Def. ลักษณนามของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ด้วยกันจำนวนมาก Sample: คณะนายพลอากาศไทย 3 นาย ได้ไปรับมอบเครื่องบินไอพ่นหนึ่งหมู่จากฐานทัพอเมริกัน เหล่า n. group Syn. พวก,ก๊ก Related. set,team,collection,party,gang,company,band,cluster,crew,crowd,assembly Sample: เหล่าบรรดานักวิจัยที่นี่จะต้องปรับแต่งกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
group a number of people or things together Sample: That group of houses was built last year. group a gathering of people working for a common purpose Sample: The two groups decided to work together instead of competing with each other.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
gain game gas gather general genes genetic gentle get gift girl give glass go goal god gold gold good goods govern government grain granddaughter grandfather grandmother grandson grass gravity gray great green grind ground group grow guarantee guard guerrilla guide guilty gun

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร