ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

grow

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 5,387 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grow vi. เติบโต Syn. increase,thrive Related. เจริญเติบโต,งอกงาม grow vi. พัฒนา Syn. chang to ,develop into Related. แผ่ขยาย grow vt. ปลูก Syn. plant,nurture,nurse Related. เพาะ,เลี้ยง Ant. harm,impede grow vt. ทำให้เจริญเติบโต Related. ทำให้งอกงาม ,ทำให้เป็นผู้ใหญ่ ,ทำให้ใหญ่ขึ้น ,ทำให้โตขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น v. grow Def. อาการที่พืชพันธุ์ไม้งอกออกหรือผลิแตกอ่อน Ant. ตาย Sample: หญ้าขึ้นเต็มสนามไปหมด งอก v. grow Syn. ผลิออก ,แตกออก ,แตกหน่อ Related. sprout,develop,produce,increase Def. เพิ่มปริมาณมากขึ้น Ant. ลดลง,น้อยลง Sample: พอลูกนกโตเต็มที่แล้วขนนกจะงอกออกมา งอกงาม v. grow Syn. เพิ่มขึ้น ,เพิ่มพูน ,เพิ่มปริมาณ ,ขยาย ,พัฒนา Related. increase,expand,extend,develop,enlarge Def. เจริญผลิดอกออกผล Ant. ลดลง,น้อยลง,ลดปริมาณลง Sample: ถ้าเก็บความรู้เอาไว้ในตู้ก็จะไม่ได้ประโยชน์ไม่งอกงามสำหรับเจ้าของและผู้อื่น ปลูก v. grow Related. plant,cultivate Def. เอาต้นไม้หรือเมล็ด หน่อ หัว เป็นต้น ใส่ลงไปในดินหรือสิ่งอื่นเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโต Sample: นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่สมเด็จย่า ในวันครบรอบพระชนม์ 100 พรรษา เจริญงอกงาม v. grow Syn. เติบโต,งอกงาม,เจริญเติบโต Related. thrive,flourish Sample: เขาทำให้พืชพรรณในชุมชนเจริญงอกงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ปลูกในดินทราย เติบโต v. grow Syn. เติบใหญ่,โตขึ้น ,โต Related. thrive,flourish Def. มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือสูงขึ้น Ant. แคระแกร็น Sample: ลักษณะพิเศษของเด็กวัยรุ่นก็คือ ร่างกายเติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างรวดเร็ว รวมทั้งความคิดและอารมณ์ก็เติบโตตามไปด้วย
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
grow develop or become bigger Sample: That young tree has grown much taller in the past year. grow to increase in size or amount Sample: Higher interest rates made his savings grow even more.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
gain game gas gather general genes genetic gentle get gift girl give glass go goal god gold gold good goods govern government grain granddaughter grandfather grandmother grandson grass gravity gray great green grind ground group grow guarantee guard guerrilla guide guilty gun

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร