ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

guide

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,498 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guide vt. แนะนำ Syn. conduct,escort,show the way Related. แนะแนว ,กำหนดทิศทาง ,นำทาง,บอกทาง ,นำไป ,ชี้ทาง guide n. มัคคุเทศก์ Syn. escort,steerer Related. ผู้นำร่อง ,ผู้ชี้ทาง ,ไกด์ Ant. follower guide n. ป้ายชี้ทาง Syn. sign,pointer Related. สิ่งบอกทาง ,เครื่องนำทาง guide n. คู่มือท่องเที่ยว Syn. guidebook ,directory Related. คู่มือทัศนาจร ,หนังสือแนะนำนักท่องเที่ยว ,คู่มือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชักนำ n. guide Class. คน Syn. ผู้ชักจูง ,คนชักนำ Related. leader Def. ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม Sample: อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก ผู้ชี้นำ n. guide Class. คน Syn. ผู้ชี้แนะ,คนชี้แนะ Related. counselor Def. ผู้ที่แนะแนวทางให้ Sample: การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ มัคคุเทศก์ n. guide Syn. ไกด์ Def. ผู้นำทาง (มักนำเที่ยวและอธิบายประกอบ) Sample: มัคคุเทศก์ชี้ชวนให้ชมคำสลักหน้าประตูตำหนัก ซึ่งเป็นบทกลอนที่ไพเราะเพราะพริ้ง ผู้นำทาง n. guide Syn. คนนำทาง Sample: เราจ้างชาวบ้านคนหนึ่งให้เป็นผู้นำทางในการเดินป่า พินิต v. guide Syn. แนะนำ,สั่งสอน Related. suggest,direct นำเที่ยว v. guide Syn. พาเที่ยว ,นำทาง Related. lead Def. พาเที่ยวชมบ้านชมเมือง Sample: ไกด์คนนี้นำเที่ยวเฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้น ชี้นำ v. guide Syn. ชี้แนะ,แนะนำ,เสนอแนะ ,แนะแนว ,ชี้ทาง Related. direct,show,instruct,indicate,give directions Sample: คุณพ่อชี้นำให้ลูกรู้จักค่าของเงิน การนำทาง n. guide Syn. การชี้ทาง,การบอกทาง Related. lead,direction Def. การพาไปสู่ที่หมาย, การนำไปให้ถูกทาง Sample: การนำทางของไกด์คนนี้ทำให้นักท่องเที่ยวสนุกสนานมาก
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
guide to lead to Sample: He offered to guide us to the top of the mountain. guide to show the way Sample: The driver guided his car through the narrow street. guide one who shows the way Sample: Our guide spent the day showing us the city.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
gain game gas gather general genes genetic gentle get gift girl give glass go goal god gold gold good goods govern government grain granddaughter grandfather grandmother grandson grass gravity gray great green grind ground group grow guarantee guard guerrilla guide guilty gun

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร