ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

image

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,834 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
image vt. นึกฝัน Related. วาดภาพ,นึกคิด image n. ภาพสะท้อน (เช่น ในกระจก ,เลนส์) Syn. reflection image n. มโนภาพ Syn. conception,idea Related. ภาพนึกคิด ,ภาพในความคิด image n. รูปปั้น Syn. model,statue Related. รูปบูชา,รูปแทน,สิ่งแทน image n. รูปภาพ Syn. picture Related. ภาพถ่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาพพจน์ n. image Related. word-picture Def. คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ ภาพติดตา n. image Def. สิ่งที่ได้เห็นและยังไม่สามารถลบไปจากความทรงจำได้ Sample: ทุกคนยังไม่หายตื่นตระหนกจากภาพติดตา ภาพลักษณ์ n. image Syn. ภาพภายนอก Def. ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น Sample: บริษัททุ่มเงินโฆษณาจำนวนมากเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้า ตระเว็ด n. image Syn. เจว็ด ,เตว็ด Related. figure Def. รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิหรือศาลเจ้า Sample: คนทรงสั่งให้นำตระเว็ดมาประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ ปฏิมา n. image Syn. พระพุทธรูป,พุทธปฏิมา,พุทธปฏิมากร,ปฏิมากร Related. statue,figure,sculpture Def. รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป Sample: พระพุทธปฏิมาทั้งสองเป็นศิลปะเนื่องในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ปฏิมากร n. image Syn. พุทธปฏิมา,พุทธปฏิมากร,พระพุทธรูป Related. statue,figure,sculpture Def. รูปเปรียบหรือรูปแทนองค์พระพุทธเจ้า คือ พระพุทธรูป Sample: พระพุทธชินสีห์นี้เป็นพระพุทธปฏิมากรดีล้ำเลิศประกอบด้วยพุทธลักษณะอันประเสริฐ จินตภาพ n. image Syn. ภาพลักษณ์ Related. dream,mental picture Def. ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น Sample: บทร้องของหนังใหญ่ต้องดำเนินไปอย่างมีลีลา ที่จะให้ผู้ชมบังเกิดจินตภาพคล้อยตามอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
image a reproduction of the appearance of a person or thing Sample: An image is a picture of someone or something.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
I ice idea identify if illegal image imagine immediate import important improve in incident incite include increase independent individual industry infect inflation influence influenza inform information inject injure innocent insane insect inspect instead instrument insult intelligence intelligent intense interest interfere international intervene intestines invade invent invest investigate invite involve iodine iron iron island issue it

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร