ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

individual

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 13,370 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
individual adj. แต่ละบุคคล Syn. personel ,private Related. ส่วนตัว ,ส่วนบุคคล individual n. บุคคล Syn. person,self Related. ปัจเจกชน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายบุคคล adj. individual Syn. รายตัว Sample: ปัจจุบัน สถานศึกษาต่างๆ มีการแจ้งผลการเรียนเป็นรายบุคคลให้กับนักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่ละบุคคล adj. individual Sample: การที่ใครจะตัดสินใจยังไงกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่า ไม่มีใครถูกผิด ปัจเจก adj. individual Syn. เฉพาะตน ,เฉพาะผู้เดียว Related. personal Sample: เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยเป็นปัจเจกสูงคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอย่างมากรวมทั้งมีนิสัยรักอิสระเสรี ปัจเจกชน n. individual Class. คน Syn. แต่ละคน Related. private,one person Ant. ส่วนรวม,กลุ่ม,พรรคพวก Sample: คนไทยเป็นพวกปัจเจกชน ไม่ชอบการรวมกลุ่ม ปัจเจกบุคคล n. individual Class. คน Syn. ปัจเจกชน Def. บุคคลแต่ละคน Sample: พื้นฐานสังคมของประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะบางประการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการที่ปัจเจกบุคคลจะเปิดเผยตนเอง และมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนต่างชาติอย่างอิสระเสรี เอกเทศ adj. individual Related. single Def. ส่วนหนึ่งต่างหาก, เฉพาะตัว, เฉพาะบุคคล Sample: ทบวงการชำนัญพิเศษเป็นองค์กรเอกเทศ โดยได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากองค์การสหประชาชาติ เฉพาะตัว adj. individual Syn. เฉพาะบุคคล,ส่วนตัว Related. personal,exclusive Sample: เขาทำได้จริงๆ เป็นความสามารถเฉพาะตัว ที่จะหาใครเลียนแบบได้ยาก เฉพาะบุคคล adj. individual Syn. ส่วนบุคคล Sample: กรณีที่เกิดปัญหาเรื่องส่วยขึ้นมา ทางกรมตำรวจมักเบี่ยงเบนประเด็นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล และมักแก้ปัญหาด้วยการโยกย้ายออกนอกพื้นที่ ส่วนบุคคล n. individual Syn. เฉพาะบุคคล Related. person Sample: ราคาโมเด็มที่ขายอยู่ในท้องตลาดคอมพิวเตอร์ เป็นราคาที่ธุรกิจหรือส่วนบุคคลสามารถซื้อได้ ส่วนบุคคล adj. individual Syn. เฉพาะบุคคล Related. personal,peculiar,characteristic,idiosyncratic ,particular,own,unique,distinctive Sample: ทศวรรษที่ 70 เป็นช่วงที่เริ่มจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ในงานส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
individual one person Sample: He wrote about protecting the legal rights of the individual.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
I ice idea identify if illegal image imagine immediate import important improve in incident incite include increase independent individual industry infect inflation influence influenza inform information inject injure innocent insane insect inspect instead instrument insult intelligence intelligent intense interest interfere international intervene intestines invade invent invest investigate invite involve iodine iron iron island issue it

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร