ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

judge

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 18,088 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
judge vt. คาดคะเน Syn. estimate,assess,evaluate Related. ประมาณ,กะ judge vt. ตัดสิน Syn. consider,reckon Related. พิจารณา,ลงความเห็น judge vt. ตัดสินความ Syn. arbitrate,decide Related. พิจารณาคดี judge n. ผู้ตัดสิน (กีฬา) Syn. referee,umpire Related. กรรมการผู้ตัดสิน judge n. ผู้พิพากษา Syn. arbiter,justice,magistrate Related. ตุลาการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ชี้ขาด n. judge Class. คน Syn. ผู้ตัดสิน ,ผู้วินิจฉัย Def. บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร Sample: โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต ผู้ตัดสินคดี n. judge Class. คน Syn. ผู้พิพากษา Def. ผู้ที่ทำหน้าที่ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือข้อกล่าวหากันในทางกฎหมาย Sample: ภาระใหญ่ของเขาคือตั้งตนเป็นผู้ตัดสินคดีแทนสังคม คอยวินิจฉัยความผิดความถูก ผู้พิพากษา n. judge Class. คน Syn. ตุลาการ Related. justice,magistrate,arbitrator Def. ผู้ตัดสินคดี Sample: ผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาบ้า พินิศจัย v. judge Syn. วินิจฉัย Related. decide Def. ตัดสินเด็ดขาด, ชี้ขาดลงไป ตัดสิน v. judge Syn. ลงความเห็น,ชี้ขาด,วินิจฉัย Related. pass judgement on ,render a decision ,determine,decide Sample: คณะกรรมการตัดสินให้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ ตัดสินโทษ v. judge Syn. พิพากษา,ตัดสินลงโทษ Related. decide,sentence,condemn,adjudge,adjudicate,give verdict ,doom,written judgment ,court verdict Sample: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ ตุลาการ n. judge Related. justice Def. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี ชี้ขาด v. judge Syn. ตัดสิน,พิจารณา,พิพากษา,วินิจฉัย Related. arbitrate,make a final decision ,decide,rule Sample: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต วินิจฉัย v. judge Syn. ตัดสิน Related. make a final decision ,decide,contemplate,consider Def. พิจารณาเพื่อตัดสิน Sample: แพทย์ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าคนไข้เป็นอะไร
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
judge to form an opinion about Sample: I helped judge the writing ability of each person in the competition judge "to decide a question ,especially a legal one" Sample: The jury judged the two men guilty of all charges judge a public official who decides problems of law in a court Sample: The judge in traffic court hears many cases every day
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
jail jewel job join joint joke judge jump june Jupiter jury just

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร