ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

jump

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 7,271 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jump vi. กระโดด Syn. leap,bounce,skip Related. พุ่ง,โดด jump vt. กระโดดข้าม Syn. pass over,leap Related. ข้าม,ก้าวข้าม jump n. การกระโดด Syn. leap,bound,spring jump n. การขึ้นราคาพรวดพราด Syn. increase,rise,surge jump vi. ขึ้นราคาพรวดๆ Syn. increase,rise Related. เพิ่มราคา Ant. go down,fall jump vi. สะดุ้งโหยง Syn. wince,flinch,jerk Related. สะดุ้ง,เสียวสะดุ้ง jump n. สิ่งกีดขวาง Syn. barrier,obstacle jump adj. ที่ตกใจง่าย Syn. jittery,nervous,anxious Related. ขี้ตกใจ ,ผวา,ขวัญอ่อน Ant. fearless,bold
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โลดเต้น v. jump Syn. กระโดด,กระโดดโลดเต้น Related. leap,spring,hop Def. อาการที่กระโดดขึ้นลงหลายครั้งหลายหนเพราะความดีอกดีใจเป็นต้น Sample: หนุ่มสาวและเด็กน้อยโลดเต้นไปบนเรืออย่างมีความสุข โดด v. jump Syn. พุ่ง,กระโดด,กระโจน Related. leap,spring,skip,bound,hop,bounce Sample: นักแสดงโดดลงมาจากสะพาน กระโตน v. jump Syn. กระโจน Related. leap over ,move by bounds ,leap,pounce upon Sample: เด็กๆ กระโตนลงสระ น้ำกระเซ็นเปียกไปทั่ว โจน v. jump Syn. กระโจน,กระโดด,พุ่ง,ถลา Related. spring,skip,leap Def. กระโดดไปโดยเร็ว Sample: ภริยาชาวอินเดียจะต้องโจนเข้ากองไฟขณะที่เผาศพสามี
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
jump to push down on the feet and move up quickly into the air Sample: How high can you jump? jump   Sample:
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
jail jewel job join joint joke judge jump june Jupiter jury just

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร