ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

king

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 3,230 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
king n. กษัตริย์ Related. พระเจ้าแผ่นดิน,พระมหากษัตริย์,พระราชา king n. ผู้บริหารสูงสุด Related. ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด king n. หมากรุกตัวพระราชา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มหากษัตริย์ n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,พระเจ้าแผ่นดิน,พระเจ้าอยู่หัว,พระมหากษัตริย์,กษัตริย์ Related. emperor,monarch Def. กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ Ant. ราชินี ,มหาราชินี ภูธร 1 n. king Syn. พระราชา,กษัตริย์,พระเจ้าแผ่นดิน,ผู้ทรงแผ่นดิน Related. monarch ภูเนตุ n. king Syn. ภูบดินทร์ ,ภูเบนทร์,ภูเบศวร์,ภูธร ,ภูนาถ ,ภูธเรศ ,พระเจ้าแผ่นดิน,พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch ภูเบนทร์ n. king Syn. ภูบดินทร์ ,ภูเบนทร์,ภูเบศวร์,ภูธร ,ภูนาถ ,ภูธเรศ ,พระเจ้าแผ่นดิน,พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch ภูเบศวร์ n. king Syn. ภูบดินทร์ ,ภูเบนทร์,ภูเบศวร์,ภูธร ,ภูนาถ ,ภูธเรศ ,พระเจ้าแผ่นดิน,พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch ภูภุช n. king Syn. ภูบดินทร์ ,ภูเบนทร์,ภูเบศวร์,ภูธร ,ภูนาถ ,ภูธเรศ ,พระเจ้าแผ่นดิน,พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch มหิธร n. king Syn. พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา มหิบดี n. king Syn. มหิบาล ,พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา Related. sovereign ภูมี n. king Class. องค์ Syn. กษัตริย์,พระราชา,พระเจ้าแผ่นดิน,ภูธเรศ ,ภูนาถ ภูมีศวร n. king Class. องค์ Syn. กษัตริย์,พระราชา,พระเจ้าแผ่นดิน,ภูธเรศ ,ภูนาถ ในหลวง n. king Syn. พระมหากษัตริย์ Def. สรรพนามบุรุษที่ 3 หมายถึง พระมหากษัตริย์ Sample: เงินที่ประชาชนบริจาคทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในหลวงเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแหล่งน้ำพระราชดำริ พระเจ้าแผ่นดิน n. king Class. องค์ Syn. พระเจ้าอยู่หัว,ในหลวง,กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์ Related. monarch,sovereign,His Majesty Def. คำเรียกพระมหากษัตริย์ Sample: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง พระเจ้าอยู่หัว n. king Class. พระองค์ Syn. กษัตริย์,กษัตรา ,พระเจ้าแผ่นดิน,ในหลวง Related. His Majesty Def. คำเรียกพระเจ้าแผ่นดิน Sample: ร.ล.แม่กลองเคยปฏิบัติภารกิจในหน้าที่พิเศษ คือ เป็นเรือพระที่นั่งจัดถวายพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายครั้ง พระราชา n. king Class. พระองค์ Syn. พระเจ้าแผ่นดิน,พระมหากษัตริย์,กษัตริย์ Def. กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ Ant. พระราชินี Sample: พระราชาแห่งแคว้นมคธโปรดให้สร้างสถูปแห่งนี้ พ่อเมือง n. king Class. องค์ Syn. เจ้าเมือง Def. ผู้ที่ชาวเมืองยกขึ้นเป็นเจ้าเมือง Sample: พ่อเมืองหรือพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยเป็นผู้นำออกรบพุ่งในเวลามีศึก เป็นทั้งพ่อผู้ปกครอง เป็นทั้งตุลาการ พันวรรษา n. king Syn. พระพันวรรษา ,กษัตริย์,พระมหากษัตริย์ Def. คำเรียกพระเจ้าแผ่นดินแต่โบราณ ผ่านพิภพ n. king Class. พระองค์ Syn. ผ่านฟ้า,ผ่านเกล้า ,กษัตริย์,ราชา ผ่านฟ้า n. king Class. พระองค์ Syn. ผ่านพิภพ,ผ่านเกล้า ,กษัตริย์,ราชา Sample: ผ่านฟ้าทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม วิภู n. king Syn. ผู้ครอง ,พระราชา,พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,ผู้ปกครอง Related. ruler,monarch,sovereign เจ้าชีวิต n. king Class. องค์ Syn. พระเจ้าแผ่นดิน Sample: พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเป็นเจ้าชีวิตมีสิทธิเหนือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เจ้าแผ่นดิน n. king Syn. กษัตริย์,พระราชา Related. monarch Ant. ราษฎร ,ไพร่พล Sample: ประเทศของเรายังอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเรามีในหลวงและพระราชินีเป็นเจ้าแผ่นดิน เจ้าหัว n. king Class. พระองค์,องค์ Syn. เจ้าเหนือหัว Related. sovereign,overload Def. ผู้เป็นเจ้าเหนือหัว (ใช้เรียกเจ้านายและพระ) ราช n. king Related. monarch,royal,sovereign Def. พระเจ้าแผ่นดิน, พญา (ใช้แก่สัตว์) ราชัน n. king Syn. กษัตริย์,พระราชา Related. sovereign,monarch มนุษยเทพ n. king Syn. กษัตริย์ Related. monarch จักริน n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,จักรี Related. one bearing a discus ,sovereign จุฑาธิปไตย n. king Class. พระองค์ Syn. พระเจ้าแผ่นดิน,พระมหากษัตริย์ เทเวศ n. king Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator เทเวศร์ n. king Syn. พระราชา,กษัตริย์,เจ้านาย Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor Sample: พระรามเป็นเทเวศร์แห่งกรุงอโยธยา เทเวศวร์ n. king Syn. พระราชา,กษัตริย์,เจ้านาย Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator Sample: ผู้เป็นเทเวศวร์แห่งเราคือพระนารายณ์ ธราธิบดี n. king Class. พระองค์ Syn. ธราธิป ,พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นริศ n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นริศร n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นเรศ n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นเรศวร n. king Class. พระองค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นฤเทพ n. king Class. องค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นฤบาล n. king Class. องค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นฤเบศ n. king Class. องค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator นฤป n. king Class. องค์ Syn. พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,master,sovereign,potentate,emperor,overlord,imperator อธิป n. king Syn. พระเจ้าอยู่หัว,พระราชา,กษัตริย์ Related. monarch,sovereign
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
keep kick kidnap kidney kill kind kiss knee knife know knowledge

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร