ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

land

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 8,101 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
land vt. นำขึ้นบก Syn. unload,disembark land vt. นำลงจอด (เครื่องบิน) Syn. set on land Related. บินลง,ร่อนลง ,ลงสู่ land n. พื้นดิน Syn. soil,earth Related. แผ่นดิน,ผืนดิน land n. พื้นที่ชนบท Syn. rural Related. พื้นที่ทำการเกษตร ,พื้นที่ทำนาหรือไร่ land n. พื้นที่ที่มีขอบเขต Related. อาณาบริเวณ land n. อสังหาริมทรัพย์ Syn. real estate Related. ที่ดิน land n. อาณาจักร Syn. realm,domain Related. ขอบเขตปกครอง ,ดินแดน,เขต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผืนดิน n. land Syn. แผ่นดิน Related. ground,terra firma,earth Sample: การปลูกพืชชนิดเดียวในเนื้อที่เดียวกันจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินหมดไป เนื่องจากพืชจะแย่งกันดูดแร่ธาตุอย่างเดียวกัน ขึ้นบก v. land Syn. ยกพลขึ้นบก Related. go ashore Def. ยกกำลังทหารจากน้ำขึ้นบก Sample: ทหารอเมริกันขึ้นบกที่โอกินาวา แผ่นดิน n. land Class. แห่ง, ที่ Syn. ผืนแผ่นดิน ,พสุธา,พื้นพิภพ ,ปฐพี Related. ground,earth,terra firma Def. พื้นดินของโลก Sample: ประเทศที่เป็นเกาะจะมีพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินอยู่น้อยมาก แผ่นดิน n. land Class. แห่ง, ที่ Syn. ดินแดน,ประเทศ,เขตคาม Related. territory,country,nation,region,kingdom Def. อาณาจักรหรือขอบเขตของแต่ละประเทศ Sample: คนไทยทุกคนรักและหวงแหนแผ่นดินนี้ยิ่งชีวิต ขึ้นฝั่ง v. land Syn. ขึ้นบก Related. go ashore from a ship Def. เคลื่อนที่จากทะเลหรือแหล่งน้ำ เป็นต้น ไปอยู่บนส่วนที่เป็นพื้นดิน Sample: กองทัพเรืออเมริกันยกพลขึ้นฝั่งเพื่อมาพักผ่อนที่พัทยา ปัถพี n. land Syn. ปถพี ,แผ่นดิน,ปถวี ,ปฐพี Related. earth Sample: อณูของกลุ่มแสงทอดสกาวจากเบื้องบนลงสู่ปัถพีโลกดูสดใสขึ้นทีละน้อย พื้นปฐพี n. land Syn. พื้นดิน,พื้นพิภพ Related. ground Def. ส่วนที่เป็นพื้นดินหรือผิวดิน Sample: พื้นปฐพีแห่งนี้เป็นของพวกเราทุกคน จงรักษาไว้ยิ่งชีวิต แดน n. land Syn. ดินแดน,อาณาจักร,ขอบเขต,เขตแดน,แคว้น,อาณาจักร,พื้นที่,เนื้อที่,บริเวณ ,เขต,ดินแดน,อาณาบริเวณ Related. area,border,territory,region,zone,realm,domain,vicinity,boundary Def. ที่ที่กำหนดไว้โดยตรงหรือโดยหมายรู้กัน Sample: เขาล้ำเข้าไปในแดนข้าศึก ที่ดิน n. land Class. แปลง, ผืน Syn. ที่ทาง,ที่,แผ่นดิน,พื้นดิน,พื้นที่,เนื้อที่ Related. lot Sample: ที่ดินแปลงนี้เป็นของสมชาย ที่ n. land Class. แปลง, ผืน Syn. ที่ดิน Related. spot,lot Sample: ช่วงเศรษฐกิจดี แม่ซื้อที่เอาไว้หลายแปลง บินลง v. land Def. ร่อนลงจากอากาศสู่พื้นดินด้วยกำลังปีกหรือเครื่องยนต์ Sample: เครื่องร่อนกำลังบินลงอย่างช้าๆ สู่พื้นดินที่ทำเครื่องหมายไว้ ด้าว n. land Syn. แดน,ประเทศ Related. territory,country Sample: เขาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย เมทนีดล n. land Syn. พื้นแผ่นดิน ,พื้นดิน,แผ่นดิน,ที่ดิน Related. ground,earth
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
land to come to the earth from the air Sample: Airplanes land at airports. land the part of the earth not covered by water Sample: Only 25 percent of the earth's surface is land. land the ground Sample: He bought this land ten years ago.
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
ground land Sample: The ground here is very dry.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร