ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

last

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,783 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
last n. คนหรือสิ่งที่อยู่สุดท้าย Related. คนสุดท้าย last adv. ครั้งล่าสุด Syn. most recently Related. ล่าสุด last n. ช่วงสุดท้าย last adj. ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว Syn. only remaining last adv. ในที่สุด Syn. finally,in conclusion Related. โดยสรุป last adj. เป็นไปได้น้อยที่สุด Related. เหมาะสมน้อยที่สุด last adj. ล่าสุด Syn. most recent ,latest Related. ครั้งล่าสุด ,ที่ผ่านมา last adj. สุดท้าย Syn. final,ultimate Related. หลังที่สุด ,ท้ายสุด,หลังสุด last adv. สุดท้าย Syn. finally Related. ท้ายสุด,หลังสุด last vt. คงอยู่ Syn. continue,go on Related. อยู่ ,ยังคงดำเนินต่อไป last vi. คงอยู่ Syn. stay alive Related. อยู่ ,ยังคงดำเนินต่อไป last n. แบบที่มีรูปคล้ายเท้าคน (สำหรับทำหรือซ่อมรองเท้า)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นคงถาวร v. last Syn. คงทนถาวร Related. be permanent ,be constant Def. อยู่ได้นาน Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว สุดท้าย adj. last Syn. หลังสุด ,ทีหลัง,ท้าย Related. hindmost Ant. แรก ครั้งสุดท้าย adj. last Syn. คราวสุดท้าย ,หนสุดท้าย Related. ultimate,final Ant. ครั้งแรก Sample: แผ่นดินไหวครั้งสุดท้ายในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีมาแล้ว ท้ายสุด adj. last Syn. หลังสุด Related. rearmost,hindmost,at the end Sample: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่ ยั่งยืน v. last Syn. จีรังยั่งยืน ,ยืนยง,ยืนนาน Related. endure,continue,keep on Def. คงทนอยู่เป็นเวลานาน Sample: ชีวิตคู่ของเขาคงจะยั่งยืนตลอดไป อย่างที่ใครๆ อยากให้เป็น ยืนยง v. last Related. endure,maintain,live on,continue,persist Def. คงอยู่นาน Sample: สิ่งใดเล่าที่จะสามารถดำรงความเป็นมนุษยชาติให้ยืนยงคงอยู่ได้นอกจากความเสียสละ ปัจฉิม adj. last Related. concluding ,closing Def. ที่หลัง, ภายหลัง, ข้างหลังสุด Ant. ปฐม Sample: บทสรุปที่สำคัญของการประชุมนี้จะถูกจัดพิมพ์รวมอยู่ในปัจฉิมบท สุดท้าย adj. last Syn. ในที่สุด,ลงท้าย Related. final,ultimate Def. ทีหลังเพื่อน, หลังสุด Ant. เริ่มแรก Sample: อาณาจักรน่านเจ้าเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่ตั้งขึ้นในดินแดนจีนตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 12 ท้าย n. last Syn. ตอนจบ,ปลาย,สุดท้าย,ท้ายสุด,หลังสุด ,ในที่สุด Related. final,ultimateness Ant. ตอนต้น,ตอนแรก Sample: นิทานเรื่องนี้ ท้ายเรื่องได้ให้คติสอนใจไว้ด้วย รั้งท้าย adv. last Def. อยู่ท้ายสุด Sample: เมื่อผ่านตึกมัณฑนศิลป์กลับไปห้องเรียนนั้น เขาเดินรั้งท้าย และเริ่มใช้ความคิดอย่างหนัก ที่แล้ว det. last Related. previous โหล่ adv. last Syn. สุดท้าย,บ๊วย Def. อยู่ในลำดับสุดท้าย Sample: เขามาโหล่เสมอๆ โหล่ adj. last Syn. สุดท้าย,บ๊วย Related. rearmost,hindmost,final Def. อยู่ในลำดับสุดท้าย Sample: เขาสอบไล่ได้ที่โหล่ของห้อง กลาย adj. last Syn. ที่แล้ว Related. previous,prior,preceding,foregoing,before Def. ที่ล่วงหรือผ่านไปแล้ว Ant. ปัจจุบัน,อนาคต Sample: เมื่อปีกลายน้ำท่วมหนักมาก
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
last to continue Sample: The talks will last three days last after all others Sample: He was the last person to arrive. last the only one remaining Sample: She is the last person in line.
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
final last Sample: We won our final baseball game of the season.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร