ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

lead

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 18,388 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lead vt. ก่อให้เกิด Syn. induce,cause lead n. การทิ้งไพ่นำ Related. การทิ้งไพ่ใบแรก lead n. ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการค้นหา Syn. clue,tip Related. ร่องรอย lead vt. ควบคุม Syn. control,command Related. สั่งการ,อำนวยการ lead n. เชือก (จูงสุนัข) Syn. leash Related. เชือกนำทาง lead vt. ดำเนิน (ชีวิต) Syn. experience,live Related. ใช้ชีวิต lead n. ตัวเอก Related. นางเอก,พระเอก lead n. ตำแหน่งนำ Syn. first position lead vt. นำ Syn. be ahead of Related. นำหน้า,ขึ้นหน้า ,อยู่หน้า Ant. follow lead vi. นำทางไป Syn. guide Related. นำ,พาไป ,นำทาง,ทางนำไปสู่ lead n. แบบอย่าง Syn. example,leadership,precedence Related. ความเป็นผู้นำ lead vi. เป็นผู้นำ Syn. direct,conduct,precede Related. เป็นหัวหน้า ,นำ,เป็นคนสำคัญ ,เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง lead vt. มีอิทธิพลต่อความคิดหรือการกระทำ Syn. influence Related. ครอบงำ lead n. ระยะห่างระหว่างที่หนึ่งกับที่สอง lead n. สายนำไฟฟ้า Syn. wire Related. สายไฟ lead adj. สำคัญที่สุด Syn. most important ,leading Related. เป็นตัวหลัก ,เป็นตัวเอก ,เป็นตัวนำ lead n. หัวข้อข่าว Syn. headline Related. หัวเรื่อง lead n. ลูกปืน Related. ลูกตะกั่ว lead n. สารตะกั่ว Related. ตะกั่ว,ธาตุตะกั่ว lead n. ไส้ดินสอดำ Syn. graphite
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สารตะกั่ว n. lead สารตะกั่ว n. lead Def. ธาตุชนิดหนึ่งเป็นโลหะสีขาวแกมน้ำเงิน ลักษณะเป็นของแข็ง เนื้ออ่อน Sample: สารตะกั่วเป็นอันตรายร้ายแรงต่อการเจริญเติบโตของเด็ก เอก adj. lead Syn. ตัวนำ,นำ Related. leading Sample: เขาได้เล่นเป็นตัวเอกในละครเรื่องนี้ ตะกั่ว n. lead Syn. สารตะกั่ว,ธาตุตะกั่ว Related. plumbum ,a heavy ,comparatively soft ,malleable metal Def. แร่จำพวกโลหะ มีลักษณะอ่อน ละลายตัวง่าย Sample: ตะกั่วสามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโลหะได้ จูง v. lead Syn. ลาก,ดึง Related. induce,persuade,wheel,influence,take Def. นำหน้าพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด Sample: เพื่อนบ้านย่านใกล้เคียงที่ยกโขยงหอบลูกจูงหลานออกมาฟังดนตรี นำ v. lead Syn. นำทาง,พา,นำไป Related. guide,beacon,conduct Def. พาไปหรือนำไปโดยมีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นตามหรือทำตาม Sample: หัวหน้าทีมนำเราออกจากป่าทึบได้สำเร็จในที่สุด นำทาง v. lead Syn. ชี้ทาง,พาไป ,นำไป ,พาไป Related. guide,beacon,conduct Def. พาไปโดยมีผู้อื่นตาม Sample: พวกเราให้คนในหมู่บ้านช่วยนำทางไปน้ำตก ชักนำ v. lead Syn. ชักชวน,แนะนำ Related. induce,guide,persuade,draw Sample: เขาชักนำเธอเข้าสู่วงการภาพยนต์ การนำ n. lead Syn. การชักนำ ,การชี้นำ ,การชักจูง Related. guide,conduction,persuasion Sample: เศรษฐกิจบ้านเมืองดีขึ้นเพราะการนำของนายกฯ คนนี้ โต้โผ n. lead Class. คน Syn. ตั้วโผ,หัวแรง,หัวเรี่ยวหัวแรง Def. ผู้เป็นกำลังสำคัญในการทำกิจการต่างๆ Sample: ลูกชายใหญ่เป็นโต้โผจัดงานวันเกิดให้พ่อ
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
lead to show the way Sample: I could not find the store until he led me to it. lead to command Sample: General Wilcox will lead the special anti-terrorist force. lead to control Sample: He leads our music department. lead to go first Sample: She followed as he led the way. lead ตัวย่อในตารางธาตุ คือ Pb
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร