ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

leader

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 3,161 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leader n. ผู้นำ Syn. head,chief,master
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช้างเท้าหน้า n. leader Syn. สามี,ผู้นำ Related. husband Ant. ช้างเท้าหลัง Sample: สมัยก่อนชายเป็นช้างเท้าหน้าหญิงเป็นช้างเท้าหลังเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันตามแบบประชาธิปไตย ผู้นำประเทศ n. leader Class. คน Related. ruler,head,chief Def. บุคคลที่เป็นหัวหน้าคณะบริหารงานแผ่นดินภายในประเทศและมีหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับต่างประเทศ Sample: ทางการจัดต้อนรับผู้นำประเทศทั่วโลกที่มาประชุม อย่างยิ่งใหญ่สมเกียรติ ผู้นำฝูง n. leader Class. คน Syn. จ่าฝูง,หัวหน้าฝูง Related. ringleader,chief,head,chieftain Def. ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มหรือพวกพ้อง ใช้กับกลุ่มคนหรือสัตว์ เป็นต้น Sample: บุคคลที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำฝูง จะต้องมีความรับผิดชอบและแข็งแกร่งพอสมควร ผู้นำ n. leader Class. คน Syn. หัวหน้า ,ผู้บังคับบัญชา Related. chief,captain,boss,head,ruler Def. คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม Ant. ผู้ตาม,ลูกน้อง Sample: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง ผู้ใหญ่ n. leader Class. คน Syn. ผู้บังคับบัญชา,ผู้มีอำนาจ,หัวหน้า ,เจ้านาย Related. chief,commander,superior,principal,ruler,head Def. คนที่เป็นหัวหน้าในการงาน, บุคคลชั้นผู้บังคับบัญชา Ant. ผู้ใต้บังคับบัญชา ,ลูกน้อง,ผู้น้อย Sample: การจะตัดสินใจสิ่งใดต้องฟังคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรม ผู้อาวุโส n. leader Class. คน,ท่าน Syn. ผู้ใหญ่ Related. chief,commander,superior,principal,ruler,head Def. ผู้ที่เก่ากว่าหรือแก่กว่าในหน้าที่การงานเป็นต้น Ant. ผู้น้อย Sample: งานบางอย่างเช่นงานราชการผู้อาวุโสส่วนมากจะอยู่ในตำแหน่งสูงๆ มีความรับผิดชอบมาก ตัวยืน n. leader Class. ตัว Syn. ตัวหลัก,ตัวสำคัญ Related. chief,principal,main Def. ผู้ที่เป็นหลักในการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, ผู้ที่ถูกกำหนดให้เป็นตัวหลัก สำหรับให้คนอื่นมาเป็นคู่ชิงตำแหน่ง (ใช้แก่กีฬา) Ant. ตัวรอง Sample: เขาชอบตีปิงปองตั้งแต่เล็กจนโตถึงขั้นเป็นตัวยืนทีมมัธยมและมหาวิทยาลัย ตัวนำ n. leader Class. คน Syn. ผู้นำ,แกนนำ Related. chief,master,ringleader Def. บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ Ant. ผู้ตาม Sample: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี ตัวนำ n. leader Syn. ผู้นำ,แกนนำ Related. chief,master,ringleader,head,main Def. บุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใหญหรือเป็นตัวตั้งตัวตีในการดำเนินการต่างๆ Sample: ตัวนำในการประท้วงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดอุทัยธานี ประมุข n. leader Class. องค์ Syn. กษัตริย์,ผู้เป็นใหญ่ ,ผู้มีอำนาจ,ผู้นำ,ผู้อยู่เหนือ ,นาย,เจ้านาย,หัวหน้า Related. chief,chief of state ,head,chieftain Def. ผู้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าของประเทศหรือศาสนาเป็นต้น Sample: ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โจก n. leader Syn. หัวหน้า ,หัวโจก Related. chief,ringleader,head Def. ผู้เป็นใหญ่ (มักใช้ในทางที่ไม่ดี) Sample: การลงโทษในครั้งนี้ เราจะทำโทษแต่หัวโจกคนเดียว โมกข์ n. leader Syn. หัวหน้า ,ประธาน Related. principal เท้าหน้า n. leader Syn. ผู้นำ Related. head Ant. เท้าหลัง Sample: ผู้หญิงเรารอคอยวันที่สังคมจะยอมรับและตั้งฉายาให้ว่าเราคือเท้าหน้า ธิบดี n. leader Class. คน Syn. หัวหน้า Related. chief,ruler,prince,master,principal,manager,boss,overseer Ant. ลูกน้อง Sample: พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
head leader Sample: That man is head of Jimmy's Boy Scout group.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร