ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

leave

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 13,792 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leave vt. ทอดทิ้ง Syn. abandon Related. ปล่อยไว้ ,ทิ้งไว้ ,ทิ้ง leave vt. ฝากไว้ Related. ฝาก,ให้ไว้ ,มอบ,มอบไว้ ,มอบหมาย leave vt. เหลือ Related. เหลืออยู่,เหลือไว้ leave vt. ออกจาก Syn. depart Related. จาก leave vi. ออกเดินทาง leave n. การลาหยุด Syn. furlough,vacation Related. การลาพัก ,การลา leave n. การอนุญาต Syn. permission leave n. การอำลา Syn. farewell,leave-taking ,parting Related. การกล่าวลา leave vi. แตกใบอ่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แรม v. leave Syn. ร้างไป ,จากไป Related. be departed Sample: ครอบครัวของเรามีอันต้องแรมนิราศทิ้งบ้านไปนานปี ละทิ้ง v. leave Syn. ทอดทิ้ง Related. abandon,forsake,strand Def. ทิ้งไว้ไม่กลับมาเกี่ยวข้องอีก Ant. เอาใจใส่ ,ดูแล Sample: ซึ่งการที่สามีละทิ้งภรรยาเป็นภาระแก่สังคมอย่างมาก สละ v. leave Syn. ผละออก,ละทิ้ง,ละวาง Related. abandon,discard,forsake,relinquish,cast off Sample: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น ปล่อยเกาะ v. leave Syn. ลอยแพ,ละทิ้ง Related. abandon,forsake Def. ปล่อยให้ตกอยู่ในที่ลำบาก หรือในสถานการณ์ที่ลำบากเพียงลำพัง Sample: ชาวบ้านเหมือนโดนปล่อยเกาะในหน้าฝนเพราะเสบียงอาหารขาดแคลน ผละ v. leave Syn. ละ,ทิ้ง,จาก Related. part with,desert,separate,forsake,repel,abandon Def. แยกหรือละทิ้งไปโดยกะทันหัน Sample: ทุกคนต่างร้องด้วยความตกใจและผละถอย เริดร้าง v. leave Syn. ละทิ้ง,ทิ้งไป Related. abandon,forsake แรมรา v. leave Syn. เริดร้าง Related. abandon,be separated ,depart ตีจาก v. leave Syn. หนีไป ,ทิ้งไป Related. abandon,desert Def. แยกตัวออกไป, พยายามทอดทิ้ง, ทำตัวออกห่าง, เลิกคบกัน Ant. เข้าหา Sample: ผู้ชายตีจากครอบครัวเอาดื้อๆ ไปมีเมียใหม่ ตั้งครอบครัวใหม่ ทิ้งครอบครัวเดิม ทิ้ง v. leave Syn. ทิ้งขว้าง,ทอดทิ้ง,ละเลย Related. abandon,forsake Ant. เอาใจใส่ ,ไยดี Sample: เขาไม่มีความรับผิดชอบ ทิ้งลูกทิ้งเมีย
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
leave to go away from Sample: His son will leave home next year for college. leave to let something stay where it is Sample: Please leave me alone.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
labor laboratory lack lake land language large laser last late laugh launch law lead leak learn leave left leg legal legislature lend leukemia liberal lie life lift light lightning like limit line link liquid list listen literature little live liver loan local lonely long look lose loud love low loyal luck lung

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร