ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

manner

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 4,413 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manner n. วิธีการ Syn. politeness,deportment Related. วิธีกระทำ ,ลักษณะท่าทาง ,กิริยาท่าทาง,มารยาท manner n. รูปแบบ Syn. genre,style Related. จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,ชนิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยี่ห้อ n. manner Related. characteristic,type,habit Def. สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ Sample: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ อากัปกิริยา n. manner Syn. กิริยาท่าทาง,กิริยาอาการ,ท่าทาง,กิริยา Related. characteristic Sample: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา กิริยาท่าทาง n. manner Syn. ท่าทาง,พฤติกรรม Related. mien,behaviour,bearing,demeanor,conduct Sample: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง จริตจะก้าน n. manner Syn. จริต Related. conduct,behaviour,air,bearing,demeanour,aspect Def. กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง Sample: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย เขบ็จขบวน n. manner Syn. ท่าทาง,ท่วงที,ชั้นเชิง,ระเบียบ Related. posture,attitude Def. ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น Sample: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก ฟอร์ม n. manner Related. look Def. ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก Sample: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง ผะสา n. manner Syn. ประสา Related. pattern,course of action Def. วิสัยที่เป็นไป Sample: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา อิริยาบถ n. manner Syn. ท่าทาง Related. deportment,bodily movement Def. อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน Sample: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน อาจาร n. manner Syn. จรรยา,มรรยาท Related. politeness,etiquette,courtesy อากัปกิริยา n. manner Syn. ท่าทาง,กิริยาท่าทาง Related. behavior Sample: ชาวบ้านเกิดแรงบันดาลใจในการทำงานของช้าง จึงนำเอาช้างในอากัปกิริยาต่างๆ มาเป็นเนื้อหาสำหรับแกะสลักไม้ ท่วงท่า n. manner Class. ท่วงท่า Syn. ท่วงที,ท่าทาง,ท่า,อิริยาบถ,อาการ,ทีท่า,กิริยาอาการ,ท่วงที,ลีลา Related. attitude,posture,gesture,action,motion Def. การรู้จักวางกิริยาท่าทาง Sample: ด้วยลักษณะนิสัย หรือท่วงท่าประจำตัวของบุคคล ก็จะบอกได้ว่า เขาเป็นคนเช่นไร ประสา n. manner Syn. วิสัยที่เป็นไป ,ภาวะ,สถานะที่เป็นอยู่ Related. way,style,conduct,pattern,course of action Sample: เธอพูดไปตามประสาเด็ก เชิง n. manner Syn. ท่าที,ท่วงที,ทีท่า,ท่าทาง Related. posture,gesture Sample: ตำรวจคอยดูเชิงผู้ต้องสงสัยอยู่ห่างๆ
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร