ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

mark

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 17,515 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mark n. รอยแผลเป็น Syn. scar,blemish Related. รอย,ตำหนิ,ไฝ,ปาน,จุด,เส้น mark n. สัญลักษณ์ Syn. sign,image Related. เครื่องหมาย mark n. คะแนน Syn. tick Related. แต้ม mark n. ระดับ Related. เกณฑ์,มาตรฐาน mark n. รอยขีดแทนลายเซ็นต์ Syn. signature Related. รอยตวัดลายเซ็นต์ mark n. ลักษณะเฉพาะ Syn. idiosyncrasy,particularity Related. ลักษณะ,ท่าทาง mark n. เส้นเริ่มออกวิ่ง Syn. starting line ,start Related. เส้นสตาร์ท mark n. เป้าหมาย Syn. butt,target Related. จุดประสงค์,วัตถุประสงค์ mark vt. ขีดออก Related. ฆ่าออก mark vt. ทำเครื่องหมาย Syn. check,check off notch Related. กากบาท,ทำเป็นรอย ,ทำตำหนิ mark vt. แสดงถึง Related. บ่งบอก,ชี้ให้เห็น mark vt. จด Syn. note,record Related. บันทึก,สังเกตเห็น mark vt. ให้คะแนน Syn. score,tick Related. ให้แต้ม mark vt. ใส่ราคา Syn. price tag,label Related. ตั้งราคา,ติดราคา mark abbr. มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน) Syn. Deutschmark Related. เงินมาร์ค
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้คะแนน v. mark Syn. ให้แต้ม Related. give credit mark ,grade Def. ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน Sample: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน ขีด v. mark Syn. กา,ขีดเส้น Related. scratch,write,draw Def. ใช้ดินสอหรือปากกาเป็นต้นทำเครื่องหมายไว้เป็นรอยให้เห็น Sample: อ่านเฉพาะที่เราขีดไว้ก็ได้ จะได้ไม่เสียเวลามาก คะแนน n. mark Class. คะแนน Syn. แต้ม Related. score,point,tally Def. เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้ในการกำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขัน Sample: ครูบอกว่าคะแนนที่จะได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของงานที่แต่ละคนทำ สัญลักษณ์ n. mark Syn. เครื่องหมาย Related. symbol,sign,emblem,token,insignia,seal,stamp Def. สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง Sample: ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา เครื่องหมาย n. mark Class. ตัว, อัน Syn. สัญลักษณ์,ตรา,สัญญาณ Related. symbol,sign,emblem,token,insignia,seal,stamp Def. สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้ Sample: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ ตรา n. mark Class. ตรา Syn. ตราประทับ,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์ Related. seal,stamp,crest Def. เครื่องหมายประดับในจำพวกราชอิสริยาภรณ์ Sample: หนังสือเรียนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนจะมีตราประทับนูนของ เสมา ธรรมจักร อยู่บนปกหนังสือหรือปกหลังของหนังสือเล่มนั้น ไม้ทัณฑฆาต n. mark Related. cancellation mark in Thai writing system Def. เครื่องหมายสำหรับฆ่าอักษรไม่ต้องออกเสียง รูปดังนี้ ์ Sample: อักษรที่ใส่ไม้ทัณฑฆาตไม่ต้องออกเสียง กา v. mark Syn. ขีด Related. make a mark ,make a sign ,put a cross on Def. ทำเครื่องหมายเป็นรูปกากบาท Sample: ขอให้นักเรียนกาเครื่องหมายถูกลงหน้าข้อความ ดิลก n. mark Related. powdered spot on the forehead Def. รอยแต้มหรือเจิมที่หน้าผากเพื่อเป็นมงคล, เลิศ, ยอด, เฉลิม Sample: หญิงอินเดียมีดิลกที่หน้าผาก ขีด v. mark Syn. ขูดขีด Related. scratch Def. ใช้ของแหลมหรือมีดทำให้เป็นเส้นหรือรอยยาว Sample: เด็กเหลือขอพวกนี้ชอบใช้ใบมีดขีดโต๊ะเรียนจนเป็นรอย
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
mark to make a sign or cut on something Sample: The price is marked on the box.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร