ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

minister

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 10,663 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Minister n. รัฐมนตรี minister n. พระผู้สอนศาสนา (ในศาสนาคริสต์) Syn. clergyman,priest Related. พระ,นักเทศน์,นักบวช Ant. layperson ,layman minister n. รัฐมนตรี Syn. cabinet member ,ambassdor ,consul,high officer Related. นักการฑูต minister vi. ทำหน้าที่เป็นพระ minister vt. คอยดูแล Related. ให้ความช่วยเหลือ ,ปรนนิบัติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รมต. n. minister Syn. รัฐมนตรี รมว. n. minister Syn. รัฐมนตรีว่าการ เสนาบดี n. minister Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ Related. chief official ,high-ranked official Sample: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ รัฐมนตรี n. minister Class. คน, ท่าน Related. cabinet minister Def. ผู้เป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบร่วมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบายทั่วไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน Sample: ข้าราชการประจำ ถ้าประสงค์จะเข้ารับหน้าที่เป็นรัฐมนตรี ต้องลาออกจากตำแหน่งข้าราชการประจำเสียก่อน เสนาบดี n. minister Syn. เจ้ากระทรวง Related. Secretary of State Sample: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย อัครราชทูต n. minister Class. คน Def. ผู้แทนรัฐบาลไปราชการชั่วคราว หรือประจำอยู่ในสำนักแห่งรัฐบาลอื่น Sample: เมื่อสมัยกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น ทรงถูกอัครราชทูตอังกฤษบริภาษใส่พระพักตร์ เจ้ากระทรวง n. minister Def. ผู้บังคับบัญชากระทรวง ได้แก่ รัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวง Sample: บุคคลในพรรคชาติไทยที่ว่ามานี้ในอดีตก็เคยเป็นเจ้ากระทรวงใหญ่ๆ กันมาแล้ว ปฏิบัติ v. minister Syn. ปรนนิบัติรับใช้ ,ดูแล ,ปรนนิบัติ Related. look after Sample: ลูกทุกคนต้องปฏิบัติต่อบิดามารดาเพื่อทดแทนบุญคุณ
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
minister a member of a cabinet Sample: a high government official minister The Cabinet Ministers meet every Tuesday. Sample: The Prime Minister and his new Foreign Minister will arrive in Washington tomorrow.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร