ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

power

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 82 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
power n. พลังงาน Syn. potential,dynamism Related. พลังงานกล power n. พลัง Syn. energy,vigor Related. กำลัง,แรง power n. อำนาจ Syn. authority,jurisdiction Related. อานุภาพ,อิทธิพล Ant. powerlessness ,subservience power n. ความสามารถ Syn. capability,ability Related. ประสิทธิภาพ,สมรรถนะ power n. ผู้มีอำนาจ Syn. boss,the higher-ups Related. ผู้มีอิทธิพล,ผู้ทรงอำนาจ power n. ประเทศมหาอำนาจ power n. เลขยกกำลัง Related. เลขชี้กำลัง power vt. เติมพลัง Related. เพิ่มพลัง ,ทำให้ทำงาน ,ให้พลังงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศักดา n. power Syn. อำนาจ,แรง,พลัง,ศักดิ์ Related. vigor,force,mightiness ศักดิ์ n. power Syn. อำนาจ Related. mighty,authority อานุภาพ n. power Syn. อานุภาวะ ,อำนาจ,ฤทธิ์เดช,ความยิ่งใหญ่ Sample: ปืนใหญ่ของเยอรมันเป็นปืนใหญ่ที่มีอานุภาพสูง พลัง n. power Syn. อำนาจ,ประสิทธิภาพ,ศักยภาพ,สมรรถนะ Related. strength,force,might Sample: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง พิษสง n. power Related. harmful effect ,capacity to do harm Def. ความเก่งกล้า, ความร้ายกาจ Sample: กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว ภาม n. power Syn. เดช,อำนาจ,พลัง เรี่ยว n. power Related. strength,force,energy Def. แรง, กำลัง Sample: การกินน้ำตาล หรือน้ำหวาน ก็เพื่อจะให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ฤทธิ์เดช n. power Related. might,force,power ศักดิ n. power Syn. กำลัง,อำนาจ,ศักดิ์ Related. might,authority Sample: ทุกคนต้องแย่งกันทำมาหากิน เพื่อที่จะมีหน้ามีตา มียศ มีศักดิ อิทธิ n. power Syn. ฤทธิ์ ,อำนาจ,อำนาจศักดิ์สิทธิ์ Related. might Sample: ชุมชนในสมัยป่าเถื่อนอาศัยกำลังกายและอิทธิที่เกิดจากอาวุธในการรักษาสวัสดีของตนไว้ ไอศวรรย์ n. power Syn. อำนาจ Related. authority เดช n. power Syn. เดชะ ,อำนาจ,บารมี,อิทธิพล ,อำนาจวาสนา,เดโช Related. might,influence Sample: ใครๆ ก็กลัวเดชกำนันคนดังทั้งนั้น ประภาพ n. power Syn. อำนาจ,ฤทธิ์ Related. influence,might,majesty กำลัง n. power Def. เลขชี้กำลังที่เขียนลงบนจำนวนจริง Sample: 2 ยกกำลัง 10 มีค่าเท่าใด กำลัง n. power Syn. พลัง,แรง,พละกำลัง Related. energy,strength,force,vigour Def. ความสามารถทางด้านพลังกาย Sample: เขาเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง จึงทำให้มีพละกำลังมาก ความมีอำนาจ n. power Related. influence,authority,jurisdiction Sample: นักเลงอาศัยความมีอำนาจของตนข่มเหงชาวบ้าน อำนาจ n. power Related. influence,control,domination,command,mastery Def. อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทำตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ Sample: ตราบใดที่เขายังอยู่ใต้อำนาจของพวกมัน เขาย่อมต้องขาดความอิสระเช่นนี้เรื่อยไป อำนาจ n. power Syn. กำลัง,ความรุนแรง Related. might,energy,force,strength,control,domination,mastery Sample: พ่อของเขามักใช้อำนาจบีบบังคับผู้อื่นเสมอ อำนาจ n. power Related. force,might Def. ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทำหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ Sample: นับจากวันที่น้องหายตัวไป แม่ได้แต่ขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แรง n. power Syn. พลัง,พลังอำนาจ ,ฤทธิ์ Related. force แรง n. power Syn. กำลัง,พลัง Related. energy,strength,might
คำศัพท์ พร้อมความหมาย และตัวอย่างประโยค จาก Voice of America
power the ability to control or direct others Sample: The police have the power to arrest and question people suspected of crimes. power control Sample: The independent counsel was given the power to investigate the president. power strength Sample: Nations have nuclear weapons with the power to destroy the world. power ruling force Sample: The governing power of the United States rests in the Constitution. power force or energy used to do work Sample: Water power turns the wheel.
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
pain paint pan paper parachute parade pardon parent Parkinson's parliament part particle party pass pass a bill passenger passport past path patient pay peace people percent perfect perform period permanent permit person phosphorus physical physics picture piece pig pilot pipe place plan planet plant plastic platinum play please plenty plot Pluto plutonium pneumonia poem point poison police policy polio politics pollute poor popular population port position possess possible postpone potassium pour power praise pray pregnant prepare present president press pressure prevent price prison private prize probably problem process produce profession professor profit program progress project propaganda property propose prostate protect proteins protest prove provide public publication publish pull pump punish purchase pure purpose push put

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร