ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

queen

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 2,198 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queen n. ราชินี Syn. female ruler ,regent,consort,fairy queen Related. พระราชินี queen n. ไพ่ควีน queen n. นางพญาผึ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทวี n. queen Class. องค์ Syn. นางพญา,นางกษัตริย์ ,พระเทวี Related. princess Def. เทวดาผู้หญิง Sample: พระมเหสีได้ยินมดดำตัวหนึ่งบ่นว่าชานอ้อยของพระเทวียังมีน้ำหวานเหลืออยู่บ้าง ไม่เหมือนของพระราชา มหิษี n. queen Syn. ราชินี ,พระราชินี,มเหสี Related. consort,king's wife Def. ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน มเหสี n. queen Class. องค์, พระองค์ Syn. ราชินี ,มหิษี Related. consort,king's wife Def. ชายาของพระเจ้าแผ่นดิน พระนางเจ้า n. queen Syn. พระมเหสี Related. Her Majesty,empress Def. ตำแหน่งพระมเหสี สูงกว่าพระนางเธอขึ้นไป Sample: สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 พระราชินี n. queen Class. พระองค์ Syn. ราชินี Related. empress Def. พระเจ้าแผ่นดินหญิง, มเหสีของพระราชา Ant. พระราชา Sample: ใครๆ พูดไม่ขาดปากว่า นี่คืองานฉลองอภิเษกสมรสของพระราชินีในอนาคต อัครชายา n. queen Class. องค์ Related. royal consort Def. ตำแหน่งมเหสีรอง อัครมเหสี n. queen Class. องค์ Related. empress Def. พระมเหสีเอกของพระเจ้าแผ่นดิน Sample: อัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีพระวรกายซูบผอม นางท้าว n. queen Class. องค์ Syn. นางพญา,นางผู้เป็นใหญ่ Related. monarch,crown,empress นางพญา n. queen Class. องค์ Syn. ราชินี ,นางท้าว Related. monarch,crown,empress Def. นางผู้เป็นใหญ่ Ant. พญา Sample: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม เทพนารี n. queen Syn. นางกษัตริย์ ,เจ้าหญิง Related. monarch,imperatrix ,czarina ,princess นฤปัตนี n. queen Class. พระองค์ Syn. ราชินี ,พระราชินี Related. king's wife ,empress Ant. ราชา มเหสีเอก n. queen Class. พระองค์, องค์ Related. king's principal consort Def. ชายาคนแรกของพระเจ้าแผ่นดิน, ชายาที่เป็นใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดิน Sample: เจ้าแม่ปทุมา ราชธิดาเจ้าเมืองสิงห์เป็นมเหสีเอก มีราชธิดา 1 องค์ คือเจ้าหญิงทิพย์เกษร
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
quality question quick quiet

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำอื่นๆในกลุ่ม
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร